Husfasad, konsistoriegatan

Vasastaden, Konsistoriegatan 14-30

På Konsistoriegatan 14-30 renoverar vi 54 stycken lägenheter med storlekarna 1 samt 2 rum och kök. Samtidigt tillskapar vi också 14 stycken vindslägenheter. Projektet omfattar även allmänna utrymmen som förråd och källarutrummen.

Vår målsättning är att renovera fastigheten med varsamhet och med tanke att behålla och bevara utseende och funktion. 

Följande åtgärder kommer utföras:

  • Stambyte
  • Takbyte
  • Nya El och VVS-Installationer
  • Ny FTX-ventilation
  • Nya badrum
  • Nya kök
  • Nya ytskikt
  • Fönsterbyte
  • Renovering av entrepartier
  • Nya lägenhetsförråd