AB Stångåstaden är det största bostadsföretaget i Linköping och ägs av kommunen.