Om Stångåstaden

​Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vi äger och förvaltar cirka 18 000 lägenheter, 4 000 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 90 byggnader med kulturhistoriskt värde, varav de flesta ligger i stadsdelen Gamla Linköping​ och förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter.  Sammantaget innebär det att Stångåstaden äger cirka 26 procent av bostäderna i kommunen.​ I våra fastigheter finns det drygt 400 lokaler. Butiker, restauranger, kontor, föreningslokaler. Ryds och Johannelunds stadsdelscentrum. Vi har även lokaler för förskolor, service- och vårdboenden.

Vår affärsidé

Stångåstaden erbjuder ett varierat och attraktivt utbud av bostäder i olika prisklasser, där stor valfrihet och god service bidrar till långsiktiga kundrelationer. På ett aktivt och hållbart sätt utvecklar vi fastigheter och stadsdelar i syfte att främja Linköpings utveckling.

​​Vår vision

Ett steg före. Visionen är vår kompassriktning och vad vi strävar mot. I vår framtidsbild ser vi oss som en drivande aktör i en växande stad. Med fokus på våra kunder, våra medarbetare och en hållbar framtid skapar vi förutsättningar för utveckling och innovation, ett steg före.​

Vi tänker på dig. Och på framtiden. 

Stångåstadens verksamhet har ett tydligt fokus på dig som kund, att just du ska må bra och trivas i ditt boende och område. Därför är vi lyhörda mot våra kunder och arbetar hela tiden med att utveckla vårt erbjudande – med nya tjänster och intressanta boenden för många olika behov. Vi har också ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i allt vi gör; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

​Våra dotterbolag​

Kulturfastigheter

Kulturfastigheter är ett helägt dotterbolag till AB Stångåstaden. Företaget äger i dagsläget ett nittiotal byggnader i Gamla Linköping, det kommunala naturreservatet Vallaskogen, Valla fritidsområden, Bäckagården, Krogen Amerika och Stenhusgården på Storgatan samt en mindre fastighet på Hunnebergsgatan.

​Bolagets verksamhet består i att äga, bevara och utveckla fastigheter, byggnader och miljöer i de ovan uppräknade områdena samt andra kulturhistoriska byggnader i Linköpings kommun.

Läs mer om Kulturfastigheter​

Studentbostäder AB

Antalet studenter i Linköping uppgår till cirka 27 000. Cirka 25 procent av dessa bor hos Studentbostäder. Bolaget äger och förvaltar cirka 4 000 studentbostäder i områden nära universitetet. Störst är Ryd med 2 700 studentbostäder. Övriga områden är Flamman och Fjärilen i Gottfridsberg, Lambohov, Irrblosset i Valla, T1 och Vallastaden.​

Läs mer om Studentbost​äder.​

Vår historia

När 2:a världskrigets bröt ut, 1939, var det stor brist på bostäder i Sverige. Planer om offentligt ägda bostadsbolag började ta form. 
När företag började expandera i Linköpingsområdet, framför allt SAAB, ökade befolkningen med mer än 2 000 personer om året från 1940. Året innan, 1939, motionerades det i stadsfullmäktige om att åtgärder var nödvändiga mot den snabbt växande bostadsbristen. Det ledde fram till att Råbergahus bildades den 2 oktober 1942. Syftet var att skapa goda bostäder till rimliga hyror för kommunens invånare. De första husen byggdes i Råberga året efter på det som idag är Gamla Tanneforsvägen. Eldsjälen bakom projektet var Carl Johansson. Efter en ny motion i stadsfullmäktige 1946 ombildades bolaget och fick större resurser och delvis nya uppgifter.​

Den 28 december 1948 bytte bo​laget namn till AB Stångåstaden. Därefter startade en omfattande nybyggnation i Linköping och sedan dess har vi haft den viktiga uppgiften att förse Linköping med prisvärda bostäder i takt med en kraftig befolkningstillväxt.​