Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Organisation

Vi på Stångåstaden

På Stångåstaden arbetar många yrkesgrupper dagligen för att möta våra kunder; till exempel områdesansvariga i bostadsområdet, kundansvariga på kontoren och personalen i vår kundtjänst.

Därutöver finns en rad specialistkompetenser kring fastighet, ekonomi, marknad, med mera. Vi lägger också stor vikt vid vårt hållbarhetsarbete och har därför medarbetare som jobbar med långsiktig hållbarhet och kvalitet.

En stor del av arbetet i och runt våra fastigheter sköts av entreprenörer som vi anlitar. Därför möter du ofta representanter och medarbetare i andra bolag som hyresgäst hos oss.

Våra dotterbolag

Kulturfastigheter

Det helägda dotterbolaget Kulturfastigheter äger, bevarar och utvecklar ett 90-tal kulturhistoriska byggnader, varav de flesta ligger

Kulturfastigheter är ett helägt dotterbolag till AB Stångåstaden. Företaget äger ett nittiotal byggnader i Gamla Linköping, det kommunala naturreservatet Vallaskogen, Valla fritidsområden, Bäckagården, Krogen Amerika och Stenhusgården på Storgatan, Lambohofs säteri​ samt en mindre fastighet på Hunnebergsgatan.

Bolagets verksamhet består i att äga, bevara och utveckla fastigheter, byggnader och miljöer i de ovan uppräknade områdena samt andra kulturhistoriska byggnader i Linköpings kommun.

Läs mer om Kulturfastigheter

Studentbostäder

Studentbostäder i Linköping AB är ett helägt dotterbolag till AB Stångåstaden. Studentbostäder äger och förvaltar cirka 4 200 studentbostäder i områden nära universitetet. Störst är Ryd med 2 700 studentbostäder. Övriga områden är Flamman och Fjärilen i Gottfridsberg, Lambohov, Irrblosset i Valla, T1 och Vallastaden.​​

På Studentbostäder arbetar ett femtontal personer för att du som hyresgäst alltid ska få bra service och trivas i ditt hem. Studentbostäder är en aktiv aktör och samarbetar därför med boendeföreningar, Kårservice och Linköpings universitet för att utveckla Linköpings studentboende. Studentbostäder samarbetar också med andra studentbostadsföretag i Sverige, främst genom vår branschorganisation Studentbostadsföretagen.​

Läs mer på Studentbostäder.se

Styrelsen

Astrid Brissman, styrelseordförande

Jan Österlind, vice styrelseordförande

Fredrik Törnqvist, VD AB Stångåstaden

Stefan Borggren

Leif Bronsén

Gun Djerf

Pegos Celentini

Torbjörn Nibelius

Anna Larsson

Kent Waltersson

Maria Moraes

Christer Johansson

Personalrepresentanter

Eva Kaneklev, ordinarie ledamot