Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Ekonomi

AB Stångåstaden, med organisationsnummer 556041-6850, är Linköpings kommunägda bostadsbolag. Verksamheten styrs av regler i såväl kommunallagen som aktiebolagslagen.

Nyckeltal 2023

  • Resultat före skatt: 258 mkr
  • Marknadsvärde hela fastighetsportföljen: 30.6 mdr
  • Synlig soliditet: 54,2%
  • Justerad soliditet: 82,4%
  • Uthyrningsgrad för bostäder: 99,8%
  • Lägenheter: 18 347 (4 137 studentlägenheter)

Årsredovisning

Årsredovisning 2023
Revisionsberättelse 2023

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 2023
Revisorns yttrande om hållbarhetsredovisningen 2023

Finansiering

AB Stångåstaden har tillsammans med Linköpings kommun, Linköpings Stadshus AB, Tekniska verken i Linköping AB och Lejonfastigheter AB bildat så kallade “Linköpingsgruppen” för att öka samverkan inom det finansiella området

Stångåstaden kommer fortsatt att agera självständigt på de finansiella marknaderna men utifrån gemensamma program och med kommunal borgen som säkerhet.

Linköpings kommun är sedan 2017 medlem i Kommuninvest och Stångåstaden har möjlighet att i eget namn ta lån i Kommuninvest. Linköpingsgruppen har skapat ett gemensamt MTN-program (med 8 mrd ram) och också ett gemensamt certifikatprogram (ram 9 mrd). Även under dessa bägge program lånar Stångåstaden i eget namn. Gruppen har också skapat ett gemensamt Grönt ramverk med möjlighet att ge ut gröna obligationer.

Läs mer om Linköpingsgruppen och ta del av gemensamma låneprogram:
Linköpingsgruppen

Stångåstadens finansverksamhet regleras av den finanspolicy som beslutas av styrelsen.

Kreditbetyg

Stångåstaden har erhållit följande rating av Standard & Poor’s
Långfristig: AA-
Kostfristig: A-1+ (K-1)
Outlook: Stable​

Stångåstaden är det ledande bostadsbolaget på en stark hyresmarknad i Linköping med låg andel av kommersiella fastigheter. Vidare anser S&P att bolaget har ett starkt och stabilt resultat med stora övervärden i fastighetsportföljen.

Stångåstadens ratingbetyg stöds av bolagets mycket starka affärsriskprofil, vilken grundar sig på en låg sektorrisk, starka ekonomiska fundamenta och en mycket stark marknadsposition inom Linköpings hyresmarknad. Bedömningen av bolagets ratingbetyg stöds ytterligare av en hög kvalitet på företagets fastigheter, dess konservativa finansiella policy och låga skuldsättning.