Om Stångåstaden

​Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vi äger och förvaltar cirka 18 500 lägenheter, 4 200 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 90 byggnader med kulturhistoriskt värde, varav de flesta ligger i stadsdelen Gamla Linköping​ och förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter. Sammantaget innebär det att Stångåstaden äger cirka 26 procent av bostäderna i kommunen.​

Vår affärsidé

Stångåstaden erbjuder ett varierat och attraktivt utbud av bostäder i olika prisklasser, där stor valfrihet och god service bidrar till långsiktiga kundrelationer. På ett aktivt och hållbart sätt utvecklar vi fastigheter och stadsdelar i syfte att främja Linköpings utveckling.

​​Vår vision

Ett steg före. Visionen är vår kompassriktning och vad vi strävar mot. I vår framtidsbild ser vi oss som en drivande aktör i en växande stad. Med fokus på våra kunder, våra medarbetare och en hållbar framtid skapar vi förutsättningar för utveckling och innovation, ett steg före.​

VI TÄNKER PÅ DIG. OCH PÅ FRAMTIDEN.

Stångåstadens verksamhet har ett tydligt fokus på dig som kund, att just du ska må bra och trivas i ditt boende och område. Därför är vi lyhörda mot våra kunder och arbetar hela tiden med att utveckla vårt erbjudande – med nya tjänster och intressanta boenden för många olika behov. Vi har också ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i allt vi gör; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

​Våra dotterbolag​

Kulturfastigheter

Kulturfastigheter är ett helägt dotterbolag till AB Stångåstaden. Företaget äger i dagsläget ett nittiotal byggnader i Gamla Linköping, det kommunala naturreservatet Vallaskogen, Valla fritidsområden, Bäckagården, Krogen Amerika och Stenhusgården på Storgatan samt en mindre fastighet på Hunnebergsgatan.

​Bolagets verksamhet består i att äga, bevara och utveckla fastigheter, byggnader och miljöer i de ovan uppräknade områdena samt andra kulturhistoriska byggnader i Linköpings kommun.

Läs mer om Kulturfastigheter​

Studentbostäder AB

Antalet studenter i Linköping uppgår till cirka 27 000. Cirka 25 procent av dessa bor hos Studentbostäder. Bolaget äger och förvaltar cirka 4 200 studentbostäder i områden nära universitetet. Störst är Ryd med 2 700 studentbostäder. Övriga områden är Flamman och Fjärilen i Gottfridsberg, Lambohov, Irrblosset i Valla, T1 och Vallastaden.​

Läs mer om Studentbost​äder.​

Vår historia

När 2:a världskrigets bröt ut, 1939, var det stor brist på bostäder i Sverige. Planer om offentligt ägda bostadsbolag började ta form. 
När företag började expandera i Linköpingsområdet, framför allt SAAB, ökade befolkningen med mer än 2 000 personer om året från 1940. Året innan, 1939, motionerades det i stadsfullmäktige om att åtgärder var nödvändiga mot den snabbt växande bostadsbristen. Det ledde fram till att Råbergahus bildades den 2 oktober 1942. Syftet var att skapa goda bostäder till rimliga hyror för kommunens invånare. De första husen byggdes i Råberga året efter på det som idag är Gamla Tanneforsvägen. Eldsjälen bakom projektet var Carl Johansson. Efter en ny motion i stadsfullmäktige 1946 ombildades bolaget och fick större resurser och delvis nya uppgifter.​

Den 28 december 1948 bytte bo​laget namn till AB Stångåstaden. Därefter startade en omfattande nybyggnation i Linköping och sedan dess har vi haft den viktiga uppgiften att förse Linköping med prisvärda bostäder i takt med en kraftig befolkningstillväxt.​

Vår kundpanel

 

Glada deltagare i Stångåstadens kundpanel. Foto.Stångåstaden har en kundpanel med hyresgäster. Den består av cirka tio personer som vill vara med och påverka vår verksamhet.

Kundpanelens medlemmar deltar i möten med ledningen för att diskutera utveckling och förbättringar i bolaget. Möten hålls ungefär fyra gånger per år.

För Stångåstaden är kundpanelen ett bra sätt att få kunskap om kundernas tankar om boende, utveckling av bostadsområden och inte minst en värdefull vägledning i olika beslut. 

För kundpanelen är det en möjlighet att knyta kontakter och att få arbeta med strategiska frågor för framtiden.

Frågor som brukar diskuteras är bland annat hållbarhet, trygghet, kundnöjdhet.

Läs mer