Läs mer

 

Stångåstaden utsedd till en av Europas bästa arbetsplatser

Stångåstaden är rankad på plats nummer 8​ bland Sveriges mest attraktiva arbetsplatser i klassen medelstora företag, om medarbetarna själva får välja. Nu har en europeisk jämförelse gjorts bland 2 800 organisationer med 1,6 miljoner anställda i 19 länder. Och vi kan ​mycket stolta meddela att Stångåstaden utnämns till 20:e mest attraktiva arbetsplats i Europa i sin kategori. Vill du bidra till att vi ska bli ännu bättre, sök något av våra lediga jobb här!

Både den svenska och den europeiska rankingen av bra arbetsplatser görs i två delar. Dels genom medarbetarundersökningar och dels genom titta på hur företag motiverar, inspirerar och tar hand om sina anställda. Läs mer om utmärkelsen här! ​

 SBA2018_Sweden_RGB_SE.png 


Glada medarbetare = glada kunder

97 procent av medarbetarna på Stångåstaden kan rekommendera sin arbetsgivare, och 97 procent upplever att de har en mycket bra arbetsplats.

- Vi har lyckas rekrytera och behålla kunniga medarbetare som med sitt engagemang bidrar till vår vision att ligga ett steg före. Och framförallt bidrar de till att det är kul att gå till jobbet varje dag, säger Stångåstadens VD Fredrik Törnqvist.

Nominering till Årets HR-personlighet

Stångåstadens HR-chef Malin Wettre var nominerad till priset ”Årets HR-personlighet 2018”. Malin Wettre menar att nyckeln till en god företagskultur är att jobba med värderingar och att tro på sina medarbetare:

- Om jag ger varje enskild medarbetare utrymme att växa, vara delaktig och fatta egna beslut, skapar det ett engagemang och arbetsglädje hos oss alla, säger hon.

Vad är Great Place to Work?

Varje år i mars delar organisationen Great place to work ut pris till Sveriges bästa arbetsplatser 2018, enligt de anställda. Stångåstaden har valt att använda Great Place to Work:s medarbetarundersökning för att kunna jämföra sig med och lära av de bästa arbetsgivarna i Sverige. Ambitionen är att jobba aktivt med årets resultat för att kunna prioritera och förbättra saker som är viktiga för varje enskild medarbetare.

Certifieringen grundar sig på Great Place to Work® internationella standard för utvärdering av arbetsplatser. 

Ett välskött bolag med en stark vision

På Stångåstaden blir du en del av ett stabilt företag med stark ekonomi och ett långsiktigt tänkande. Det ger dig resurserna som krävs för att kunna göra skillnad på riktigt. Du möts av en öppen företagskultur och Sveriges mest nöjda kunder i kategorin Stora bostadsbolag enligt Aktivbo. Vi uppmuntrar alltid egna initiativ och jobbar aktivt för att ta vara på den kraft som finns i våra medarbetares vilja att fortsätta utvecklas, växa i sina roller och nå resultat.

Det innebär att du får frihet under ansvar och utmanande arbetsuppgifter i en miljö som präglas av härlig gemenskap och stark drivkraft att nå vår vision; ett steg före. 

Vi vågar visa vägen mot en hållbar framtid

Stångåstaden ska vara ett föredöme bland bostadsbolag i Europa. Inte minst när det gäller mångfald och hållbarhet - såväl social och ekonomisk som miljömässig. 

Tillsammans med kunder och andra intressenter hjälps vi åt att tänka och agera för att minska vår miljöpåverkan, och med gemensamma krafter skapar vi trygghet så att alla människor, oavsett generation eller kultur, kan känna sig välkomna hem. Och välkomna till jobbet. 

Vi ger dig möjlighet att växa 

Hos oss får du uppmuntran och stöd när du vill ta nya steg i din personliga utveckling och karriär. Blandningen av ung talang, rejäl erfarenhet och massor av nyfikenhet gör Stångåstaden och Studentbostäder till spännande arbetsplatser. 


​Våra värderingar

Vi är ett kundfokuserat företag som brinner för vår samhällsuppgift. Vi värnar om balansen i livet och arbetslivet, och vi leds i vårt arbete av våra tre värderingar – trygga, professionella och aktiva.

Trygga – Vi är ett stabilt, ansvarstagande och sta​rkt företag med god ekonomi och långsiktigt tänk som har funnits länge. Med stor kunskap och hög service finns vi alltid tillgängliga och håller vad vi lovar - vi är en aktör att lita på. 

Professionella – Vi är alltid affärsmässiga då vi arbetar utifrån kompetens, kunskap och erfarenhet gentemot kunder och samarbetspartners. Vi ger alltid ett bra och individuellt bemötande då vi har kunder med olika förutsättningar och behov. 

Aktiva - Med fokus på utveckling och kundens ​behov drivs vi av att tänka nytt, anta utmaningar och ligga steget före. Vi är engagerade och underhåller aktivt våra kundrelationer samt är lyhörda för och intresserade av vad våra kunder behöver. 

 

roller och avdelningar på stångåstaden och studentbostäder

Avdelning Affärsstöd

På affärsstöd ansvarar vi för​ rekrytering och utbildning. En av våra absolut viktigaste uppgifter är att utveckla och engagera våra duktiga medarbetare. Inom IT jobbar vi självklart mycket med ny spännande teknik i våra fastigheter men också med snabba, användarvänliga tjänster till våra kunder och medarbetare. Allt för att underlätta effektiva arbetsprocesser. Inom affärsstöd ingår dessutom en inköpsavdelning som sköter alla våra upphandlingar.

Här ingår bland annat rollerna: HR-utvecklare, IT-tekniker, webbmasters och upphandlare.

Avdelning Fastighet

Vi bygger nytt och vi renoverar våra äldre fastigheter. Stångåstaden är den ledande aktören i Linköping vad gäller nyproduktion. Vi kommer att bygga cirka 500 lägenheter per år och renovera våra äldre i motsvarande takt. Miljöfrågor och en hållbar utveckling står högt upp på vår agenda och vi är miljöcertifierade sedan 10 år tillbaka. Det innebär ett stort internt ansvar. Från att göra det möjligt för våra hyresgäster att leva hållbart till ett teckna avtal med entreprenörer som lever upp till våra krav på hållbarhet. Det krävs olika kompetenser för att alla våra projekt ska löpa smidigt och kostnadseffektivt. Inom fastighetsavdelningen ingår också affärsområde Lokaler som förvaltar våra verksamhets- och affärslokaler runt om i Linköping.

Här ingår bland annat rollerna: byggprojektledare, fastighetsutvecklare, installatörer, energistrateger, energijägare, kund- och avtalsansvarig, områdes- och driftansvarig.

Avdelning Marknad

Vi bygger upp varumärket Stångåstaden och jobbar med kommunikation till befintliga kunder, nya kunder, medarbetare och media. Marknadsavdelningen utvecklar och driver marknadsaktiviteter, kampanjer, Stångåstadens webb och närvaron i sociala medier. I verksamheten ingår också föreningssamarbeten, filmproduktion och produktion ​​av ​kundtidningen Välkommen hem.

Här ingår bland annat rollerna: kommunikatör, marknadsförare och​​ ​marknadskoordinato​r.

Avdelning Ekonomi

Vi sköter ekonomin på Stångåstaden och ser till att det finns bra underlag för affärsmässiga beslut.

Här ingår bland annat rollerna: redovisningsekonom, controller och ekonomiassistent.

Affärsområde Boende

En stor del av Stångåstadens verksamhet ligger under affärsområde Boende. Vi arbetar för att skapa en trivsam och trygg livsmiljö för hyresgästerna. Både ute i våra områden med till exempel underhåll, besiktningar, inre och yttre skötsel men också inom förvaltningsutveckling, stadsdelsutveckling, brandförebyggande och säkerhet med mera. Inom affärsområde Boende ingår kundservice som finns till hands på telefon för att hjälpa våra hyresgäster. Vi tar emot kundbesök i vår Bobutik där kunderna kan få hjälp med att hyra bostad och alla andra typer av ärenden.​

Här ingår bland annat rollerna: områdesansvarig, kundansvarig, stadsdelsutvecklare, trygghetssamordnare, förvaltningsspecialist, senioransvarig, ombyggnadskoordinator, brand- och säkerhetsansvarig.

Avdelning Kvalitet och hålllbarhet​

Stångåstaden ska vara ett föredöme när det gäller social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Avdelningen Kvalitet och hållbarhet arbetar övergripande med att styra och stötta organisationens verksamhetsutveckling inom kvalitet, hållbarhet/CSR och innovation. Allt förbättringsarbete genomförs med kunden i fokus och med inriktningen att skapa nytta för både kunderna och företaget. Avdelningen leder och ger support till våra 15 processledare som arbetar med processutveckling. Vi arbetar även med att ständigt förbättra vår dokumenthantering och arkivering.

 

Här ingår bland annat rollerna: dokumenthanteringsansvarig, kvalitetsutvecklare och processledare. 

​​