Förändrade behov

Vi vill att du som hyresgäst ska få de bästa förutsättningarna för att driva verksamheten på bästa sätt för dig och dina kunder. Därför anpassar vi alltid din nya lokal före inflyttning. Men det kan också dyka upp behov av förändring under en avtalsperiod. När du behöver omorganisera, anställa, effektivisera ytan, profilera dig tydligare eller anpassa din verksamhet finns vi där för att hjälpa dig att hitta nya lösningar.

Långsiktiga relationer

Vi lär känna dig och din verksamhet genom regelbundna kontakter, och är alltid intresserade av att hitta lösningar om det uppstår nya lokalbehov. Vi vill ha långsiktiga relationer med våra kunder, och för att uppnå det vill vi vara flexibla och anpassa oss efter kundernas utveckling. Du är med andra ord alltid välkommen att vända dig till oss.

Överlåtelse av lokal

Enligt hyreslagen ska du ha hyrt lokalen i minst tre år för att ha rätt att överlåta den till någon annan. Dessutom måste lokalen överlåtas till någon som även tar över din verksamhet. Kontakta oss för mer information.

Vid överlåtelse av lokal tar den nya hyresgästen över allt ansvar. Därför är det viktigt att den nya hyresgästen sätter sig in i vad det innebär, till exempel kontroll av att det finns tätskikt i restaurangkök som tidigare hyresgäst iordningställt. Skulle det saknas tätskikt och sedan inträffa en vattenskada blir den nya hyresgästen fullt ansvarig. Inredning som tidigare hyresgäst har satt dit tillhör inte fastighetsägaren utan ska plockas bort eller övertas av den nya hyresgästen. Vid avflyttning kan det bli krav på att återställa lokalen.

Behöver man skriva om avtalet när man har bytt från enskild firma till aktiebolag?

Har du enskild firma så är du själv, som fysisk person, hyresgäst. Om verksamheten förändras och övergår till att drivas som ett aktiebolag måste du kontakta kund- och avtalsansvarig hos oss för att få överlåta hyresavtalet till aktiebolaget.

En överlåtelse till ett aktiebolag kan innebära en sämre säkerhet för hyresvärden. Det är därför vanligt att hyresvärden kräver bankgaranti eller annan säkerhet för att godkänna en sådan överlåtelse.

Tänk på att för att få ändra inriktning för din lokal måste du först ha tillstånd från oss. I vissa fall krävs också godkännande från någon myndighet, vilket kan innebära att inriktningen inte får ändras trots att vi har godkänt det. Ta alltid kontakt med oss på Stångåstaden om du tänker ändra inriktningen för din verksamhet.