Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Nya arbetssätt har gett nöjdare lokalhyresgäster

Aktuellt Jobba hos oss

Genom att satsa på fler fysiska möten med sina lokalhyresgäster har Stångåstaden byggt starka och långsiktiga relationer. Det har också gett utrymme till att stötta kunderna i frågor kring verksamhetsutveckling och vara mer lyhörd för förändrade behov. Samtidigt satsar man på att förenkla tiden som hyresgäst genom smarta digitala tjänster.

Porträttbild på Therese Lindh
Therese Lindh, chef för affärsområde lokaler på Stångåstaden

– Vårt förändrade arbetssätt har gjort att vi ökat kundnöjdheten väldigt mycket bland våra lokalhyresgäster. Från att NKI (d.v.s. nöjd kund-index) legat på en genomsnittlig nivå, har vi nu ökat med fem procentenheter och ligger nu i det övre spannet jämfört med rikssnittet, berättar Therese Lindh som är chef för affärsområde lokaler på Stångåstaden.

Men den fina ökningen, från 78,4 till 83,4 procent, har naturligtvis inte skett av sig själv. Bakom ligger att medvetet strategiskt tänk och en ordentlig genomlysning av organisationen.

– Först och främst så är vi flera som jobbar med affärsområde lokaler nu än för några år sedan. Vi har också förstärkt med viss kompetens och organiserar oss lite annorlunda än förut, bland annat genom att skilja på offentliga och kommersiella lokaler, då vi vet att dessa två skiljer sig ganska mycket åt. Våra nya arbetssätt gör att vi kan träffa våra kunder mer, följa deras behov utifrån just deras bransch och situation och arbeta tillsammans med kunden på ett mer strukturerat sätt, säger Therese.

En stor del i framgången tror Therese beror på att hon och hennes kollegor numera har möjlighet att vara mera tillgängliga för personliga möten.

– Vi har träffat våra kunder personligen även genom pandemiåren, fast då med avstånd och utomhus. Det har gjort att vi lärt känna kunderna bättre och därmed också kunnat ge dem bättre service, menar Therese Lindh.

Stångåstadens nyligen lanserade webb förenklar också för lokalhyresgästerna, då den gör det möjligt för kunden att själv administrera sina vardagliga ärenden som till exempel felanmälningar och hyresavier.

– Just digitaliseringen är något vi kommer fortsätta att satsa på. Allt för att förenkla för våra hyresgäster, så att vi tillsammans med dem kan fokusera på framtid och utveckling i våra kundmöten, avslutar Therese.

Stångåstaden förvaltar drygt 400 lokaler runt om i Linköpings kommun och erbjuder lokaler i flera storlekar för olika typer av verksamheter. Det är allt från kontor, butiker och restauranger till förskolor och vård- och omsorgsboenden.  Läs mer om vår lokalverksamhet.