Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Offentliga lokaler

Stångåstaden äger och förvaltar lokaler för offentlig verksamhet, som servicehus, gruppbostäder, trygghetslägenheter och förskolor. Lokalerna hyrs av Linköpings kommun genom Lejonfastigheter.

Information till verksamheter

Nedan följer information om vanligt förekommande frågor, för er som bedriver verksamhet i våra offentliga lokaler. Ni är alltid välkomna att kontakta er ansvariga förvaltare.

Nycklar/taggar

Verksamhetens behörige beställare kan kontakta ansvarig fastighetsförvaltare på Stångåstaden vid behov av fler nycklar eller taggar.

Brandsäkerhet

Stångåstaden genomför regelbundna kontroller av befintliga system. Som verksamhet ska ni ha ett systematisk och väl fungerande brandskyddsarbete. Gränsdragningslistan i avtalet visar vem som ansvarar för vad. Kontakta ansvarig fastighetsförvaltare på Stångåstaden för mer information.

Markiser och persienner

Persienner och markiser ansvarar ni som hyresgäst för. Vid behov av reparation, kontakta kommunen för att göra en beställning.

Skyltning

För att sätta upp en skylt, ett skyltskåp eller liknande, krävs ett godkännande från Stångåstaden. Efter vårt godkännande måste du ansöka om bygglov (skyltlov) hos bygglovskontoret. En kopia av byggnadslovet ska skickas till Stångåstaden för godkännande innan du får sätta upp din skylt. Mer information finns på kommunens hemsida.

Skötsel/underhåll

Kontakta din ansvariga fastighetsförvaltare om du har frågor kring underhållet eller skötseln av lokalerna.

Linda Ganbrant
Fastighetsförvaltare offentliga lokaler
Lotta Wahlin
Lotta Wahlin
Fastighetsförvaltare offentliga lokaler

Felanmälan

Om det uppstår ett problem med lokalen/servicelägenheten, som enligt ert hyresavtal inte är ert eget ansvar, kontakta Stångåstaden. Gränsdragningslista finns i avtalet. Är ärendet akut och kräver omedelbar åtgärd, ring kundtjänst på telefon 013-208500 vardagar mellan klockan 07.00-17.00 eller chatta med oss på stangastaden.se. Utanför kontorstid kontakta vårt journummer 013-14 84 44. Jouren hjälper till med akuta ärenden som felanmälan och störningar som inte kan vänta till nästa vardag. 

Om det som felanmäls inte ingår i hyresavtalet kan ärendet komma att debiteras. 

Felanmälan formulär för offentliga verksamheter