Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Krogen Amerika – från krog till konst

Aktuellt

Krogen Amerika är namnet både på Östergötlands grafikcentrum och på byggnaden som inhyser det. Huset bär på en spännande historia, som innehåller allt från fängelsedomar och rivningshot till öl och lammfrikassé.

Invid korsningen Storgatan–Läroverksgatan ligger Krogen Amerika, ett av de äldsta trähusen i Linköping som står kvar på sin ursprungsplats. Historien om det röda, timrade huset börjar med den stora stadsbranden i januari år 1700. En
av de drygt 100 gårdar som ödelades i branden var lektor Arvid Boraenius gård på Läroverksgatan 5, det vill säga den plats där Krogen Amerika ligger i dag.

– Efter branden fick lektor Boraenius 100 daler silvermynt som återuppbyggnadsersättning av staten – eller kronan som man sa då – och hans nya byggnad stod färdig 1704, berättar Gunnar Elfström, pensionerad stadsantikvarie och styrelseledamot i Kulturfastigheter som har ansvar för att bevara och utveckla kulturhistoriskt värdefulla byggnader som Krogen Amerika.

Fick sitt namn på 1800-talet

När byggnaden stod klar var den en typisk stadsgård för en välbärgad borgare, med sin stora sal omgiven av fem rum och ett kök. Så småningom, i början av 1800-talet, delades huset upp i flera lägenheter eftersom bostadsbehovet i staden hade ökat till följd av en betydande inflyttning. År 1841 köptes gården av källarmästare Johan Petter Stillman, som kom att driva krogverksamhet i huset.


– Sannolikt var det under hans tid som gården fick sitt namn. Namnet härstammar troligen från att emigranter på väg från södra Östergötland till Amerika nyttjade krogens tjänster, säger Gunnar Elfström.

När Stillman dog tog hans änka Christina över verksamheten och hon kom att dömas till fängelse för olaga
brännvinsutskänkning hela fem gånger. År 1864 gick Christina Stillman i konkurs och förlorade sin fastighet, men hon bodde ändå kvar och drev krogverksamheten ända till sin bortgång 1886.

Namnet härstammar troligen från att emigranter på väg från södra Östergötland till Amerika nyttjade krogens tjänster.

Gunnar Elfström

21 rätter på menyn

Ännu i början av 1900-talet bedrevs en av Linköpings många ölstugor i Krogen Amerika. Den dåvarande innehavaren kallades för ”Stångjärnsmen” och hans servitris för ”Pallran”. I början av 1980-talet hittades en handskriven matsedel på byggnadens vind, berättar Gunnar Elfström:


– Tyvärr var matsedeln odaterad, men enligt den serverades det inte mindre än 21 olika rätter på Krogen Amerika. Det var bland annat sillsallad, inlagd gås, lammfrikassé och salt oxbringa med potatis. Linköpings stad köpte Krogen Amerika år 1950. Avsikten var att riva byggnaden, men ett par decennier senare inleddes en diskussion som slutade med att den i stället rustades upp. Kommunen fattade beslutet hösten 1981 och två år senare flyttade grafikcentrumet in.