Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Bo i Gamla Linköping

Inom Kulturfastigheters​ bestånd finns det 33 lägenheter för uthyrning, 31 i Gamla Linköping och två på Valla Fritidsområde.

Att bo i en levande kulturmiljö

När du hyr en lägenhet av Kulturfastigheter så är du en del av en levande kulturmiljö och därmed följer vissa krav på dig som hyresgäst. Det mycket viktigt att såväl den inre som den yttre miljön så långt som möjligt är och förblir tidstypiskt, så som det såg ut före 1930-talet.

Samtliga trädgårdar i Gamla Linköping är allmänna då både besökare och du som hyresgäst har tillträde till dessa. Allmänheten äger tillträde till trädgårdarna mellan kl. 07.00 och 22.00.

Köinformation

För att kunna hyra en lägenhet i Gamla Linköping eller Valla, måste man först skicka in en ansökan, som du gör nedan. Från 2024 kostar det 250 kr per år att stå i vår kö och årsavgiften skickas ut under första kvartalet. För att behålla sin plats i kön måste årsavgiften vara betald innan avins förfallodatum.

Din plats i kön baseras på ditt ansökningsdatum, det vill säga att den som har längst kötid är den som står först i kön.

  • Vi arbetar strikt efter gällande köplats
  • En plats i kön är personlig och kan aldrig överlåtas till någon annan
  • När en lägenhet blir ledig går ett erbjudande ut till de som finns registrerade i vår kö
  • När en sökande fått en lägenhet och signerat hyreskontraktet så nollställs ködatumet
  • Önskar personen stå kvar i kö blir det nya ködatumet likvärdigt med kontraktsdatumet

Det finns inget samband mellan kösystemet i Kulturfastigheter och kösystemet hos Stångåstaden eller Studentbostäder.

Om ni önskar gå ur kön så meddela oss på info@kulturfastigheterlinkoping.se

Ansökan kö Kulturfastigheter


Hyrespolicy Kulturfastigheter

Kulturfastigheter erbjuder ett tryggt och unikt boende i en kulturhistorisk miljö.
Gamla Linköping och Valla är ett friluftsmuseum som är öppet för allmänheten året runt.
Vårt mål är att så väl hyresgäster som besökare ska trivas i den miljö som vi äger och förvaltar.

Var och en som uppfyller Kulturfastigheters hyrespolicy kan teckna hyresavtal och bli hyresgäst hos Kulturfastigheter.

Hyrespolicyn innebär att:

Den blivande hyresgästen ska vara väl införstådd och efterleva de speciella regler och avtalsvillkor som gäller för våra lägenheter i Gamla Linköping och Valla.

Den blivande hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyresavtalets upprättande.

Den blivande hyresgästen ska ha ordnad ekonomi och kunna betala hyran för den sökta lägenheten. Före ett erbjudande om lägenhet kommer kreditupplysning att tas om sökandes ekonomiska förhållanden inte är kända.

Om kraven på godtagbar inkomst inte uppfylls kan man ändå bli hyresgäst hos Kulturfastigheter om det finns godkänd borgenär eller annan hyresgaranti.

Eventuella skulder till tidigare hyresvärdar måste vara reglerade.

Om den blivande hyresgästen har flera eller större betalningsanmärkningar eller andra skulder som kan påverka förmågan att betala hyran, görs en bedömning utifrån det enskilda fallet.

Tidigare boenden/lokaler ska vara störningsfria.

Referenser ska vid anmodan kunna uppvisas, i första hand från tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare.

Hyresgästen ska ha en gällande hemförsäkring.