Läs mer

 

Vi gör våra bostadsområden säkra

Du ska alltid kunna vara säker och trygg i ditt hem och ditt område. På Stångåstaden är vi övertygade om att gemenskap och grannsämja är det bästa botemedlet mot både oro och brottslighet. Vi vet också att det går att bygga trygghet och säkerhet fysiskt och konkret. 

Säkerhetsfrågor på olika sätt

Vi arbetar aktivt med stadsdelsutveckling, där vi tillsammans med hyresgäster, lokala företag, organisationer och samhällsfunktioner gör stadsdelarna tryggare och mer trivsamma.

Vi har ett helt trygghetsteam som arbetar för säkrare bostadsområden. Vi arrangerar grannsamverkan, där de boende tillsammans jobbar för tryggare bostadsområden. Vi ordnar nattvandringar och olika trygghetsvandringar. 
Inget av detta är möjligt utan dig. Varje bostadsområde behöver förebilder,

civilkurage och engagemang. Tillsammans med oss kan du engagera dig i dina grannar och medmänniskor. Och enkla praktiska saker kan vi också göra tillsammans, som att se till att alla brandlarm fungerar och att trapp​husen är fria från hindrande och brandfarliga föremål. 


Trygghetschefens BÄSTA TIPS

Anders Fernemark är trygghetschef på Stångåstaden. Här är hans bästa säkerhetstips:

1) Lås ytterdörrar och lämna inte öppna fönster och altandörrar obevakade om du bor på bottenvåningen.

2) Var normalt nyfiken och uppmärksam på vad som händer i din omgivning. Om du ser något som inte står rätt till kan du kontakta Polisen genom att ringa 114 14 eller vid akut läge 112. 

3) Om du får en påringning av en hantverkare som vill in i din lägenhet så ska du alltid begära legitimation. Hantverkare som arbetar för Stångåstaden har alltid en id-bricka med sig och ofta tydligt uppmärkta profilkläder. 

4) Lär känna dina grannar. Det skapar trygghet i sig och tillsammans har ni betydligt fler vaksamma ögon. ​

5) Bilda en grupp för Grannsamverkan ifall det inte redan finns en sådan i området. Det är bevisligen effektivt för att minska antalet brott och öka tryggheten i ett område.  

​​Stångåstadsjouren

Stångåstadsjouren är vår service till våra hyresgäster på kvällar och helger. Den består av utvalda och utbildade väktare från Nokas. Uppdraget omfattar bland annat trygghetsjour och bevakning för brotts- och brandförebyggande insatser.

Stangastadsjouren.jpg