Socialt ansvarstagande - För stans bästa

Vi gör mer än att hyra ut, förvalta och utveckla våra fastigheter. Vi tar ett socialt ansvar och bidrar vi till att skapa ett ännu bättre Linköping. Vi gör det för att vi är säkra på att gemenskap och delaktighet är den bästa vägen till trygghet och trivsel. Socialt ansvarstagande, eller För stans bästa som vi kallar det på Stångåstaden, handlar om:

FÖRENINGSSAMARBETEN

Tillsammans med det lokala föreningslivet och andra samarbetspartners arbetar vi aktivt för att kunna erbjuda barn och unga aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid samtidigt som det bidrar till ökad delaktighet, trygghet och trivsel. Läs mer under Föreningssamarbeten

STADSDELSUTVECKLING

Vi utvecklar alla de stadsdelar vi har lägenheter i, men i tre områden; Skäggetorp, Ryd och Berga jobbar vi lite extra.

Med delaktighet och dialog som nycklar driver vi där ambitiösa projekt för boendeinflytande, trivsel och trygghet. Läs mer under Stadsdelsutveckling

SYSSELSÄTTNING

Vi bidrar till ökad sysselsättning genom att själva eller via våra samarbetspartners erbjuda olika typer av meningsfull sysselsättning. Läs mer under Sysselsättning

TRYGGHET

För oss är det självklart att jobba med grundläggande säkerhetsåtgärder som brandskydd, utemiljöskötsel eller grannsamverkan mot inbrott, men vi ser trygghet som något större än så. Läs mer under Trygghet