Handbok för jämlik och inkluderande kommunikation

​Stångåstaden fortsätter arbetet att bli bättre på jämlik och inkluderande kommunikation. 

För att skapa en tydlighet kring hur vi vill arbeta tar vi fram Stångåstadens handbok för jämlik och inkluderande kommunikation och marknadsföring 

Målet med handboken är att visa hur Stångåstaden kan jobba för att inkludera och synliggöra alla i vår kommunikation och marknadsföring. 

Boken kommer främst att användas av oss på Stångåstaden. Den kommer också att finnas som inspiration för alla som, precis som vi, vill bli bättre på att kommunicera jämlikt och inkluderande.

Med inkluderande kommunikation vill vi göra det synligt att det finns många olika sätt att leva och vara. Vi vill spegla verkligheten utifrån att alla ska känna sig berörda och delaktiga. 

Vi vill också skapa en kommunikation som når fram och som är lätt att ta till sig oavsett funktionsnedsättning, språkkunskaper eller andra individuella förutsättningar.

Handboken innehåller checklistor och exempel som vi kan använda när vi ska ha ett informationsmöte, skriva en text, göra en intervju, ta en bild, göra en film, utforma en webbsida etc.

Handboken innehåller även bilder som visar hur vi vill illustrera och representera Sverige och Linköping som det ser ut 2016. Vi vill ha en bredd, och med personer som har olika bakgrunder, som är unga eller gamla, identifiera sig som kvinna, man eller ingetdera, är födda utomlands eller i Sverige, har en funktionsvariation eller inte. 

Vi har tagit hjälp av flera experter som gett oss råd i arbetet med att skapa handboken. 

Dessa är Emil Åkerö Projektledare RFSL Östergötland, Hampus Sethfors Analytiker tillgänglighet på Funka, Manne Didehvar Generalsekreterare/VD Sveriges HR-Förening, Moa Nenzén KAPI AB och Seher Yilmaz Ordförande Rättviseförmedlingen.

För mer information om handboken kontakta gärna:

Marie Aktö
Marknadschef
Växel 013-208500
E-post: marie.akto@stangastaden.se