Handbok för inkluderande kommunikation

Stångåstaden fortsätter arbetet att bli bättre på inkluderande kommunikation. 

För att skapa en tydlighet kring hur vi vill arbeta tar vi fram Stångåstadens handbok för inkluderande kommunikation och marknadsföring. Klicka på bilden för att hämta en pdf-version av handboken (filen är 4 MB stor).


Omslaget på Stångåstadens handbok för inkluderande kommunikation. Foto.
 

Målet med handboken är att visa hur Stångåstaden kan jobba för att inkludera och synliggöra alla i vår kommunikation och marknadsföring. 

Boken kommer främst att användas av oss på Stångåstaden. Den kommer också att finnas som inspiration för alla som, precis som vi, vill bli bättre på att kommunicera inkluderande.

Med inkluderande kommunikation vill vi göra det synligt att det finns många olika sätt att leva och vara. Vi vill spegla verkligheten utifrån att alla ska känna sig berörda och delaktiga. 

Vi vill också skapa en kommunikation som når fram och som är lätt att ta till sig oavsett funktionsnedsättning, språkkunskaper eller andra individuella förutsättningar.

Handboken innehåller checklistor och exempel som vi kan använda när vi ska ha ett personligt möte, informationsmöte, skriva en text, göra en reportageintervju, ta en bild, göra en film och utforma grafik eller en webbsida.

Vi har tagit hjälp av flera experter som gett oss råd i arbetet med att skapa handboken. 

Dessa är Emil Åkerö via RFSL Linköping, Hampus Sethfors Analytiker tillgänglighet på Funka, fotograf Johanna Åkerberg Kassel, Manne Didehvar Generalsekreterare/VD Sveriges HR-Förening, Moa Nenzén KAPI AB och Seher Yilmaz Ordförande Rättviseförmedlingen.

För mer information om handboken kontakta gärna oss via telefon 013-208500 eller e-post: foretaget(a)stangastaden.se