Tryggvestipendiet

Sedan 2001 har Stångåstaden delat ut ett stipendium för att uppmärksamma insatser som bidrar till att skapa trygga hem och områden. Stipendiet går till en eldsjäl, grupp eller förening i Linköping som engagerar och skapar trygghet och trivsel i vår stad. 

Tryggvestipendiat 2019

Jane och Christina

Tryggvestipendiat 2019 Jane och Christina

Stångåstadens trygghetsstipendium 2019 tilldelades Jane och Christina med följande motivering:

"Ni är två goda vänner som tillsammans såg behovet av att främja trygghet och gemenskap bland de äldre i området. Tillsammans tog ni initiativ till att starta en seniorgrupp i Skattegården. Ni ordnar träffar varje vecka där ni umgås, pratar, fikar och har det trevligt. Samtidigt bidrar ni till att minska ensamhet - ni ser och lyssnar på deltagarna vilket skapar trygghet och närvaro.

Kristina och Jane, ni tilldelas 2019 års Tryggve för er drivkraft och er förmåga att skapa en inkluderande, trygg plats i Skattegården där alla är välkomna."

Tidigare stipendiater

2018


​Motivering: Under 2017 började ni som hyresgäster i Ryd att spontant nattvandra i området för att skapa relationer, föra dialog med ungdomar och bygga broar mellan invånarna. Grunden i nattvandringen låg i tanken att vuxna ska vara goda förebilder för barn och ungdomar. I oktober 2017 tog ni eget initiativ och startade Ryds Föräldra Förening. Ni som är aktiva i föreningen har tydlig struktur och en klar målbild - att alla ska känna sig trygga och inkluderade i stadsdelen. Stångåstaden har tät dialog med Ryds Föräldra Förening, som har ett gediget engagemang och är en viktig del i vårt arbete att tillsammans med de boende skapa trygghet och trivsel i Ryd.

​2017

Nuri Aslan är en eldsjäl som brinner för att skapa aktiviteter för unga. Ingenting är för svårt - allt går att lösa! Idrott och kultur, ​närvaro och vuxenstöd. Glädje och samvaro skapar en bra kombination för att lyckas. Nuri är en av nyckelpersonerna för att skapa ett bättre Linköping. Han sprider trygghet och skapar gemenskap mellan barn, unga och vuxna. Ett stort grattis och tack för ditt värdefulla bidrag i att utveckla Linköping!

Sahar Khalili är en ledare som brinner för sin uppgift. Hon skapar möjligheter för barn och ungdomar som tidigare inte varit föreningsaktiva. Hon ser möjligheter och potential i varje ungdom, och har med sin positiva och karismatiska inställning bidragit till att ungdomar känner mer trygghet i sin tillvaro. 

Sahar har ett orubbligt engagemang i integrationsarbetet och är en viktig kugge i vårt engagemang för barn och ungdomar i Berga. Hon har också förmågan att hitta samverkan med andra aktörer, vilket gör arbetet ännu mera framgångsrikt. Ett stort grattis och tack för ditt värdefulla bidrag till att utveckla Linköping!

​2016

Peter Magnusson har under många år varit verksam i arbetet för att förebygga ungdomars utanförskap, kriminalitet och missbruk. Han är en aktiv hyresgäst som under flera år gjort insatser för ökad grannsämja samt deltagit i scenarioplaneringen för projektet Ryd. Peter är inte bara viktig för människor i Ryd. Han brinner för att alla människor i Linköping ska bli sedda och hörda, och kunna känna sig trygga och delaktiga.

​​2014

Föreningen Trygga Ljungsbro belönades med Tryggvestipendiet för sitt arbete med att skapa en tryggare hemort.
Hans Salomonsson tilldelades även ett hederspris. Hans har under många arbetat framgångsrikt med säkerhetsfrågor inom Linköpings kommun.

2013

Mikael Sanfridson och den ungdomsverksamhet han bedriver i Skäggetorp.
Motivering: För ett engagemang långt utanför lokalens fyra väggar där varje dag och varje ungdom är en möjlighet.​

Arash Sharafadin
postumt 
Motivering: För en kraft som inte tänkte som vi alltid har gjort och som med engage​mang, entusiasm och i samverkan hade kunnat förflytta berg.

2012

2012 års Tryggvestipendiat blev Ahmed Dia Jeber som fick priset för sina insatser att engagera människor i Berga och hur det kan leda till ett tryggare bostadsområde.

2011

Vårdnäs Frivilliga Resursgrupp

Tryggveakademins motivering: Den nya frivilligheten där det personliga engagemanget skapar en bro mellan samhällets förmåga och den enskildes behov.

Hederstryggve 2011: Ronnie Svensson, (Tidigare verksam inom Länsförsäkringar Östgöta.)
Tryggveakademins motivering : En eldsjäl vars låga lyst upp otaliga möten med budskap om samverkan och förebyggande. En låga som brinner för det enskilda engagemanget i den kollektiva gemenskapen.

2010

Arbetsgruppen på Arrendegatan.
Juryns motivering: För en verksamhet som genom personlig drivkraft skapat inspiration för många till att gemensamt engagera sig för ett tryggt och trivsamt bostadsområde.

Hederstryggve 2010: Gunilla Hjulin (Tidigare verksam inom Linköpings kommun)
Juryns motivering: För ett stort engagemang i trygghetsfrågor vilket präglat hennes yrkesliv och där omtanke, glädje och ett varmt hjärta alltid varit närvarande.

2009

Linköpings cykel- och mopedförening, LCM, med dess företrädare Mats Gustafsson och Imad Polesson
Juryns motivering: Olika bakgrunder förenade i en verksamhet med stort hjärta och oändligt tålamod som förvandlar trasigt till helt.

2008

Nattvandrarna i Linköping och Ing-Marie Irhede
Juryns motivering: För ett uthålligt och målmedvetet arbete som skapat kontinuitet och kvalité över tid.

Nattvandrarna i Rimforsa och Per Lundström
Juryns motivering: Oförtröttlig inspiratör som utifrån egna erfarenheter bryter ner gränser och fördomar.

Hederstryggve 2008: Christer Carlsson (Tidigare verksam inom Linköpings Universitet)
Juryns motivering: Ett personligt uppoffrande engagemang bortom gränsen för yrkesrollen som skapat en trygg hamn för generationer av studenter.

2007

Janne Fredriksson och IK Östria Lambovov
Juryns motivering: En engagerad företrädare för en förening som gett uttrycken en sportslig chans och idrott för alla en verklig innebörd långt utanför fotbollens kritlinjer.

2006

Christina Wiklund
Juryns motivering: För insatser som visar att det inte finns hinder utan bara ursäkter för att avstå från engagemang. Ett föredömligt arbete som inspirerar och imponerar och bidrar till sann integration.

Trygghetsrådet i Johannelund
Juryns motivering: För ett frivilligt engagemang inom både yreksliv, föreningsliv och bland boende. En bred samverkan som leder till konkret förändring.

2005

Lokala hyresgästföreningen Innerstaden
Juryns motivering: För ett strukturerat arbetssätt med tydliga resultat, konsekvent genomfört i god samverkan och med bred förankring.

Monica Sjösten
Juryns motivering: För aktivt trygghetsarbete med ledorden; civilkurage, initiativ, värme och positivt engagemang.

Med anledning av att Tryggvestipendiatet femårsjubilerade 2005 delades även den första Hederstryggven ut till Hans-Erik Lundqvist (Tidigare verksam inom polisen.)

2004

Självförvaltningen i Brunnby och Marja Sundin
Juryns motivering: För en trygg livsmiljö skapad genom ett uthålligt engagemang i de vardagsnära frågorna och med omsorg om nya grannar.

Hangaren och Mikael Larsson samt Roland Larsson
Juryns motivering: För en verksamhet baserat på sann mångfald driven med ambition och vision som skapat en god mötesplats.

2003

Stadsdelsföreningen i Lambohov med Peter Green och Mats Mikiver
Juryns motivering: För ett mångårigt, oförtröttlig arbete med att skapa en bred delaktighet och engagemang för en god livsmiljö i hela stadsdelen.

Ann-Christine Petersén
Juryns motivering: För att med ett stort engegemang ha nystartat och vitaliserat föräldravandringar. Arbetssättet har skapat kontinuitet och tjänar som modell för hela kommunen.

2002

Ungdomscafé i Lambohov och Tommy Blomqvist
Juryns motivering: För att genom ett djupt engagemang, gränsande till en livsstil, skapat en positiv mötesplats för unga med tydliga vuxenförebilder.

2001

Jakobsdal och Gun-Lis Loveson
Juryns motivering: Ett långvarigt och tålmodigt arbete med stor personlig insats, vilket visat betydelsen av uthållighet och lyhördhet.

Återvinningen i Nygård och Börje Rehnholm samt Beth Snejder
Juryns motivering: Ett lokalt arbete som givit eko på riksplanet, genomfört med stort engagemang och små åthävor, till nytta och glädje för många.


 

Läs mer