Tryggvestipendiet

Stångåstaden i Linköping inrättade 2001 ett trygghetsstipendium, för att uppmärksamma och stimulera insatser som skapar trygghet i flerbostadsområden. En grund för ett bra trygghetsarbete är att det finns engagerade människor, eldsjälar, som tar initiativ till och är uthålliga för att förbättra olika bostadsområden. Tryggvestipendiet premierar goda exempel på arbete som främjar trygghet i hem och bostadsområde och lyfter fram eldsjälarna.

Juryn består av Stångåstaden samt representanter för polisen, räddningstjänsten och Linköpings kommun. 

Priset består av en keramikbjörn, ​ett diplom och ett presentkort. 

När vinnare utses går juryn efter följande kriterier: 

  • Synbar förändring
  • Lokal förankring
  • Förmågan att engagera flera
  • Uthållighet
  • Nyskapande

Nominera någon redan idag!

Känner du någon som arbetar för trygghet och säkerhet där du bor? Någon som förändrar och har förmågan att få med sig andra? Skicka namn på personen och en kort motivering varför den personen borde bli Årets Tryggve till AB Stångåstaden, Box 3300, 580 03 Linköping. Märk kuvertet »Tryggve«.

Du kan också skicka ett mejl till foretaget@stangastaden.se Skriv då »Tryggve « som ämne. Senast den 5 september 2017 måste vi ha ditt förslag. Tidigare år har bland annat personer som arbetar med ungdomsverksamheter i Skäggetorp och Nattvandrarna i Linköping fått priset.

Har du frågor om Tryggvestipendiet kan du kontakta Peter Grellsgård 013-20 86 24

Peter Magnusson. Foto. 

Peter Magnusson tilldelades 2016 års Tryggve-stipendie för sitt engagemang i Ryd.

Tidigare stipendiater

​2016

Peter Magnusson har under många år varit verksam i arbetet för att förebygga ungdomars utanförskap, kriminalitet och missbruk. Han är en aktiv hyresgäst som under flera år gjort insatser för ökad grannsämja samt deltagit i scenarioplaneringen för projektet Ryd. Peter är inte bara viktig för människor i Ryd. Han brinner för att alla människor i Linköping ska bli sedda och hörda, och kunna känna sig trygga och delaktiga.

​​2014

Föreningen Trygga Ljungsbro belönades med Tryggvestipendiet för sitt arbete med att skapa en tryggare hemort.
Hans Salomonsson tilldelades även ett hederspris. Hans har under många arbetat framgångsrikt med säkerhetsfrågor inom Linköpings kommun.

2013

Mikael Sanfridson och den ungdomsverksamhet han bedriver i Skäggetorp.
Motivering: För ett engagemang långt utanför lokalens fyra väggar där varje dag och varje ungdom är en möjlighet.​

Arash Sharafadin
postumt 
Motivering: För en kraft som inte tänkte som vi alltid har gjort och som med engage​mang, entusiasm och i samverkan hade kunnat förflytta berg.

2012

2012 års Tryggvestipendiat blev Ahmed Dia Jeber som fick priset för sina insatser att engagera människor i Berga och hur det kan leda till ett tryggare bostadsområde.

2011

Vårdnäs Frivilliga Resursgrupp

Tryggveakademins motivering: Den nya frivilligheten där det personliga engagemanget skapar en bro mellan samhällets förmåga och den enskildes behov.

Hederstryggve 2011: Ronnie Svensson, (Tidigare verksam inom Länsförsäkringar Östgöta.)
Tryggveakademins motivering : En eldsjäl vars låga lyst upp otaliga möten med budskap om samverkan och förebyggande. En låga som brinner för det enskilda engagemanget i den kollektiva gemenskapen.

2010

Arbetsgruppen på Arrendegatan.
Juryns motivering: För en verksamhet som genom personlig drivkraft skapat inspiration för många till att gemensamt engagera sig för ett tryggt och trivsamt bostadsområde.

Hederstryggve 2010: Gunilla Hjulin (Tidigare verksam inom Linköpings kommun)
Juryns motivering: För ett stort engagemang i trygghetsfrågor vilket präglat hennes yrkesliv och där omtanke, glädje och ett varmt hjärta alltid varit närvarande.

2009

Linköpings cykel- och mopedförening, LCM, med dess företrädare Mats Gustafsson och Imad Polesson
Juryns motivering: Olika bakgrunder förenade i en verksamhet med stort hjärta och oändligt tålamod som förvandlar trasigt till helt.

2008

Nattvandrarna i Linköping och Ing-Marie Irhede
Juryns motivering: För ett uthålligt och målmedvetet arbete som skapat kontinuitet och kvalité över tid.

Nattvandrarna i Rimforsa och Per Lundström
Juryns motivering: Oförtröttlig inspiratör som utifrån egna erfarenheter bryter ner gränser och fördomar.

Hederstryggve 2008: Christer Carlsson (Tidigare verksam inom Linköpings Universitet)
Juryns motivering: Ett personligt uppoffrande engagemang bortom gränsen för yrkesrollen som skapat en trygg hamn för generationer av studenter.

2007

Janne Fredriksson och IK Östria Lambovov
Juryns motivering: En engagerad företrädare för en förening som gett uttrycken en sportslig chans och idrott för alla en verklig innebörd långt utanför fotbollens kritlinjer.

2006

Christina Wiklund
Juryns motivering: För insatser som visar att det inte finns hinder utan bara ursäkter för att avstå från engagemang. Ett föredömligt arbete som inspirerar och imponerar och bidrar till sann integration.

Trygghetsrådet i Johannelund
Juryns motivering: För ett frivilligt engagemang inom både yreksliv, föreningsliv och bland boende. En bred samverkan som leder till konkret förändring.

2005

Lokala hyresgästföreningen Innerstaden
Juryns motivering: För ett strukturerat arbetssätt med tydliga resultat, konsekvent genomfört i god samverkan och med bred förankring.

Monica Sjösten
Juryns motivering: För aktivt trygghetsarbete med ledorden; civilkurage, initiativ, värme och positivt engagemang.

Med anledning av att Tryggvestipendiatet femårsjubilerade 2005 delades även den första Hederstryggven ut till Hans-Erik Lundqvist (Tidigare verksam inom polisen.)

2004

Självförvaltningen i Brunnby och Marja Sundin
Juryns motivering: För en trygg livsmiljö skapad genom ett uthålligt engagemang i de vardagsnära frågorna och med omsorg om nya grannar.

Hangaren och Mikael Larsson samt Roland Larsson
Juryns motivering: För en verksamhet baserat på sann mångfald driven med ambition och vision som skapat en god mötesplats.

2003

Stadsdelsföreningen i Lambohov med Peter Green och Mats Mikiver
Juryns motivering: För ett mångårigt, oförtröttlig arbete med att skapa en bred delaktighet och engagemang för en god livsmiljö i hela stadsdelen.

Ann-Christine Petersén
Juryns motivering: För att med ett stort engegemang ha nystartat och vitaliserat föräldravandringar. Arbetssättet har skapat kontinuitet och tjänar som modell för hela kommunen.

2002

Ungdomscafé i Lambohov och Tommy Blomqvist
Juryns motivering: För att genom ett djupt engagemang, gränsande till en livsstil, skapat en positiv mötesplats för unga med tydliga vuxenförebilder.

2001

Jakobsdal och Gun-Lis Loveson
Juryns motivering: Ett långvarigt och tålmodigt arbete med stor personlig insats, vilket visat betydelsen av uthållighet och lyhördhet.

Återvinningen i Nygård och Börje Rehnholm samt Beth Snejder
Juryns motivering: Ett lokalt arbete som givit eko på riksplanet, genomfört med stort engagemang och små åthävor, till nytta och glädje för många.