Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Social hållbarhet

Ett hem är så mycket mer än bara ett tak över huvudet – det ska vara en trygg plats och en fristad.

För stans bästa

Ett hem är så mycket mer än bara ett tak över huvudet – det ska vara en trygg plats och en fristad. Trygghet är en av våra viktigaste frågor, och vi arbetar aktivt för trivsamma och säkra bostäder och närmiljöer, med tydligt fokus på att stärka relationen grannar emellan.

Tillsammans med föreningslivet och andra engagerade partners bygger vi starka samarbeten och sammanhang. Vi skapar meningsfull fritid för barn och unga, vi skapar sysselsättning, satsar på stadsdelsutveckling och möjliggör för seniorer att bo hemma längre. Om vi känner varandra, känner vi också för varandra. Det är så vi bygger framtiden i Linköping.

Trygghet

Vi arbetar med en rad grundläggande säkerhetsåtgärder så som brandskydd, utemiljöskötsel​ eller grannsamverkan mot inbrott, Vi arbetar med en rad grundläggande säkerhetsåtgärder så som brandskydd, utemiljöskötsel eller grannsamverkan mot inbrott, men vi ser trygghet som något större än så. För oss börjar tryggheten och trivseln i känslan av gemenskap och delaktighet.

Föreningssamarbeten

Tillsammans med det lokala föreningslivet och andra samarbetspartners arbetar vi aktivt för att kunna erbjuda barn och unga aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid samtidigt som det bidrar till ökad delaktighet, trygghet och trivsel.

Läs mer om våra föreningssamarbeten

Stadsdelsutveckling

Vi driver stadsdelsutvecklingsprojekt i områdena Berga, Ryd och Skäggetorp. Bland annat satsar vi på trygghetsvärdar som cirkulerar i närområdet och pratar med folk, framför allt ungdomar. Detta skapar goda relationer och förtroende som gynnar tryggheten och trivseln.

Sysselsättning

Att ha en sysselsättning är en förutsättning för ett gott liv och minskar risken för kriminalitet och utanförskap. Därför genomför vi flera åtgärder för att få fler Linköpingsbor i arbete. Ett exempel är vårt kompetensförsörjningsprojekt LinkStep, som ska få Linköpingsbor att gå från bidragsberoende till egenförsörjning.

Läs mer om LinkStep