Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Så jobbar vi för ett tryggare Linköping 

Aktuellt Jobba hos oss

Att känna sig trygg i sitt hem, trapphus och i sitt område är en förutsättning för att kunna leva ett bra liv. Därför går trygghet som en röd tråd i allt vi på Stångåstaden jobbar för. I grund och botten handlar det om att bygga gemenskap och skapa relationer – något som i sin tur bidrar till trygga gårdar och stadsdelar. För om vi känner varandra så känner vi också för varandra.

Robert Aldén är chef för enheten för trygghet och säkerhet på Stångåstaden. Här arbetar sju personer med det övergripande ansvaret för strategier och modeller för trygghetsarbetet, men också med bosociala frågor, brandsäkerhet och boendejuridiska frågor. I gruppen ingår också just nu fem trygghetsvärdar som jobbar nära hyresgästerna ute i våra bostadsområden.

Trygghetsvärdarna finns alltid nära. Filmat av Björn Rallare.

-Vi hanterar alla typer av trygghetsfrågor, från konkreta delar som taggsystem och utomhusbelysning, till våra hyresgästers upplevda trygghet, störningsfrågor och insatser för att stötta våra bosociala hyresgäster på vägen till ett eget bostadskontrakt. En allt viktigare del är arbetet mot så kallad välfärdsbrottslighet. Där handlar det framför allt om att jobba mot otillåten andrahandsuthyrning, berättar Robert.

Det sker en mängd trygghetsskapande insatser hela tiden ute i verksamheten.

-Även om min enhet formellt har ansvaret för vårt trygghets- och säkerhetsarbete, vill jag betona att det är väldigt många fler inom organisationen som jobbar med detta på daglig basis. Det sker en mängd trygghetsskapande insatser hela tiden ute i verksamheten, till exempel bland våra områdesansvariga, våra stadsdelsutvecklare, i Bobutiken och inom LinkStep där vi jobbar för att få ut linköpingsbor i egenförsörjning, berättar han.

Robert Aldén tillsammans med tre av Stångåstadens trygghetsvärdar

Vi finns alltid nära

Men, kan det verkligen vara ett bostadsbolags jobb att arbeta med stora trygghetsfrågor? Absolut, menar Robert och poängterar att Stångåstaden spelar en viktig roll i att skapa ett tryggare Linköping.

Vi är ett så pass stort bostadsbolag och finns i stort sett överallt i stan, vilket gör att vi kan ha örat mot marken och fånga upp både indikationer och om det faktiskt händer något.

-Tillsammans med kommunen, polisen, organisationer i våra olika områden och skolan jobbar vi både förebyggande och reaktivt med det som händer i Linköpings stadsdelar och bostadsområden. Vi är ett så pass stort bostadsbolag och finns i stort sett överallt i stan, vilket gör att vi kan ha örat mot marken och fånga upp både indikationer och om det faktiskt händer något. Vi har mandat att påverka situationer direkt, men jobbar också mycket förebyggande genom att alltid finnas nära våra hyresgäster, berättar han.

Olika områden har olika behov

Oavsett var i Linköping du bor är det en självklarhet för oss att du alltid ska känna dig säker i din stadsdel. Därför jobbar vi med trygghetsvandringar i samtliga våra områden, där vi regelbundet går igenom till exempel belysning och ser till att området inte har buskage och liknande som förhindrar fria siktlinjer. Ibland är några av våra hyresgäster med vid dessa vandringar för ge värdefull input på hur vi kan förbättra den upplevda tryggheten, något som vi också fångar upp i kundundersökningen.

Stångåstadens trygghetsvärdar är ute i några av Stångåstadens bostadsområden både dag- och kvällstid

-I några områden är den upplevda tryggheten något lägre och där har vi våra trygghetsvärdar som rör sig ute i områdena både dag- och kvällstid. Deras jobb är att synas i området och bygga långsiktiga relationer med både boende och samarbetspartners för att öka trivseln och tryggheten, berättar Robert.

Fakta

Namn: Robert Aldén

Roll: Chef trygghet och säkerhet på Stångåstaden

Tidigare yrken: Sektionschef på Arbetsmiljöverket, systemutvecklare samt olika tjänster inom Polisen.

Uppdrag: Att tillsammans med mina kollegor arbeta ännu mer förebyggande i våra bostadsområden för att skapa trygghet för våra hyresgäster, men även för våra anställda. Skapa strategier för att effektivt kunna navigera i ett allt hårdare samhällsklimat.