Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Nu startar utvecklingen av Ryd

Aktuellt Jobba hos oss

Stadsdelen Ryd byggdes på 1960-talet och är i behov av renovering. I samband med renoveringsarbetet, som preliminärt påbörjas vid årsskiftet 2023, gör vi en stor satsning för att utveckla och förnya stadsdelen. Ett arbete som kommer att pågå fram till 2035.

Visionsbild för Ryd
Visionsbild för utveckling av stadsdelen Ryd. Skissbild från M5 Arkitekter

I stadsdelen Ryd har vi på Stångåstaden vårt största bestånd med många vanliga bostäder, studentbostäder och en fin centrumanläggning. Fastigheterna byggdes på 1960-talet och är i behov av renovering. I samband med renoveringsarbetet, som preliminärt börjar runt årsskiftet 2023/2024, gör vi en stor satsning för att utveckla och förnya stadsdelen. Ett arbete som kommer att pågå fram till 2035.

Framtidens Ryd – en satsning som kräver samverkan

Vår ambition för området är hög och satsningen är omfattande. De befintliga bostäderna ska renoveras och fastigheterna ska uppdateras till rådande standarder. Att utveckla utemiljön och livet mellan husen är också en prioriterad fråga för oss och viktig för det trygghetsskapande arbetet. Vi vill ta ett helhetsgrepp i stadsdelen och i det ingår även planer på att komplettera och utveckla fastighetsbeståndet i Ryd.

Vi hoppas kunna erbjuda nya bostäder, både radhus och bostadsrätter

Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden

– Vi skulle exempelvis vilja få in radhus i området och vi har hittat ett antal möjliga förtätningslägen för det. Vi vill också gärna bygga och komplettera med nya flerbostadshus och nya studentbostäder. Vi hoppas dessutom kunna skapa och erbjuda bostadsrätter i stadsdelen, något som saknas helt idag. Även ytorna runt centrum skulle kunna kompletteras med både ny handel och nya bostäder, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Idéerna är långsiktiga och kräver samverkan för att hitta gemensamma satsningar som över tid utvecklar stadsdelen. Redan nu jobbar vi tillsammans med andra bostadsbolag och aktörer i stadsdelen i en samverkansgrupp. Där diskuteras gemensamma frågor och förbättringar som kan utveckla området.

Synpunkter och önskemål – viktig input för planeringen

Under 2023 med start under våren, kommer våra hyresgäster och andra boende i området få möjlighet att tycka till om utvecklingen och lämna synpunkter på förbättringar via en enkät. Den inputen är värdefull för oss då vi framöver planerar förbättringar i området. Efter sommaren kommer vi att öppna en möteslokal i Ryds centrum. Där kommer man att kunna titta förbi och ta del av resultatet från enkäten, få mer detaljerad information om hur arbetet fortskrider och planeras framåt.

Renovering pågår till 2035

Den första etappen i renoveringen för Stångåstadens kunder påbörjas runt årsskiftet och den görs i nära samarbete med hyresgästerna.

Att renovera smart och med variation är en viktig del av förnyelsen

Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden

– Vi har börjat använda en modell när vi renoverar i Berga som innebär att vi gör en kärna av åtgärder som måste genomföras då husen börjar bli gamla. Det gäller framför allt nya installationer, nya kök och nya badrum. I övrigt försöker vi skapa en valfrihet så att alla inte behöver göra likadant. Det ger hyresgästen en möjlighet både att påverka boendekostnaden och att sätta en personlig prägel på bostaden, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Utvecklingen av Ryd kommer att pågå fram till 2035 och Stångåstadens fastigheter renoveras i olika etapper.