Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

En teater för folket

Livet i Linköping

Ända sedan 1921 har Folkparksteatern bjudit på underhållning för Linköpingsbor. 2015 flyttade och återskapade Stångåstadens dotterbolag, Kulturfastigheter, teatern i Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Utöver att visa föreställningar, är teatern en del i berättelsen om svenska folkrörelser, arbetarrörelsen och underhållningshistoria. Byggnadsantikvarie Jessica Åkesson berättar om teatern och arbetet med att återskapa en folkparksmiljö.

När det 2009 blev klart att det skulle byggas bostäder på Malmslättsvägen, som var friluftsteaterns ursprungliga plats, beslutades det att teatern skulle flyttas till Friluftsmuseet i Gamla Linköping.

– Teatern har varit central i Friluftsmuseets arbete med att återskapa en hel folkparksmiljö och på det sättet belysa en viktig del i svensk underhållningshistoria. Flytten kom därför att handla mycket om att återskapa teatern på sin nya plats, säger Jessica.

Folkparksteatern i Linköping slog upp dörrarna 1921. Till en början var teatern en friluftsteater men redan 1927 fick salongen ett tak, enligt Linköpingsarkitekten Axel Brunskogs ritningar.

Teatern har varit central i Friluftsmuseets arbete med att återskapa en hel folkparksmiljö och på det sättet belysa en viktig del i svensk underhållshistoria

– Teaterbyggnaden, framför allt salongen, genomgick därefter många ombyggnadsfaser och det är byggnaden
från 1927 vi valt att återskapa i Friluftsmuseet, berättar Jessica. Vi har återskapat en folkparksmiljö genom att rekonstruera den ursprungliga entrébyggnaden med biljettkurer enligt Brunskogs förlaga, likaså ett lotteri från 1960-talet med ett fungerande chokladhjul.

Det har också skapats en minnesinsamling, där människors minnen av Folkets Park har dokumenterats. Tillsammans med bland annat fotografier, affischer och program har dessa minnen legat till grund för en utomhusutställning som berättar om livet i Folkets Park. Utställningen kan besökas när folkparksområdet är öppet.