Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

”En renovering ska alltid ge win-win”

Aktuellt Jobba hos oss

Att det pratas om energibesparing vid såväl middagsbord som i nyheterna har väl de flesta vant sig vid numera. Vi på Stångåstaden pratar gärna om, och jobbar mycket med, just energieffektivisering, då det är något som alltid ingår i vår långsiktiga underhållsplan för att skapa hållbara bostäder.

Pontus Holm, projektledare

Pontus Holm är en av de sju projektledare på Stångåstaden som arbetar med underhåll och han lyfter gärna det nyligen färdigställda fönsterbytet på Plöjaregatan som ett gott exempel.  

-Vi är just klara med Plöjaregatan, där vi under hösten bytt 857 fönster från 1979 med väldigt gott resultat. U-värdet på de nya fönsterna ligger på 1,1 vilket räknas som lågt och kan jämföras med tidigare fönster som låg kring 1,8. Ju lägre U-värde ett fönster har, desto bättre isolerar det, förklarar Pontus och berättar också att även om man bytt ut alla fönster, har man gjort det utifrån ett hållbart perspektiv och valt fönster med aluminiumklädd, underhållsfri utsida som håller över tid. Dessutom har man i största möjliga mån sparat och återanvänt de fönsterbrädor i sten som fortfarande är i bra skick.  

Fönsterbytet på Plöjaregatan beräknas minska energiförbrukningen 86 472 kWh/år. Det är siffror som kanske inte är helt lätta att relatera till, men om man som Statistiska centralbyrån räknar med att en normal förbrukning av hushållsel för en etta ligger på ungefär 2000 Kwh/år, så blir det väldigt tydligt att bytet gör skillnad.  

När vi renoverar och underhåller våra fastigheter vill vi alltid göra det på ett sätt som skapar win-win för både våra hyresgäster, för oss som bolag och för miljön.

Pontus Holm, projektledare Stångåstaden

– För Stångåstadens del är det just hållbarhetsaspekten i minskat underhåll och minskad energiförbrukning som är den stora vinsten, berättar Pontus som också gläds över positiv respons från hyresgästerna på Plöjaregatan.  

-De hyresgäster vi pratat med lyfter framför allt fram att inomhusklimatet blivit bättre, med minskat drag och varmare inomhustemperatur. Dessutom har man också märkt av att de nya fönsterna har bättre ljudisolering. En lite mer oväntad fördel som vi också fått till oss är att man upplever lägenheten som ljusare och rymligare tack vare att de nya fönsterna har vitmålade fönsterkarmar till skillnad mot de gamla som var mörkbruna, avslutar Pontus Holm.