Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Laddplats för elbil

Har du elbil, eller funderar du på att skaffa en?

Hyra egen laddplats

För dig som idag hyr bostad eller kommersiell lokal hos oss kan vi erbjuda en kostnadsfri utredning av möjligheten att installera ett ladduttag på din bilplats. För att kunna ta del av erbjudandet måste du idag ha ett eluttag i anslutning till din bilplats. Observera att en utredning inte garanterar möjligheten att installera ett ladduttag då installationsmöjligheten påverkas av flera olika faktorer.

Om installation är tekniskt möjlig installeras ett ladduttag typ 2, 1-fas med 16 A-säkring, max 3,7 kW.

Kostnaden för ett ladduttag är för närvarande 390 kronor/månad. Elförbrukningskostnaden är för närvarande 2,50 kr/kWh. Om du har ett eget elabonnemang som förser ladduttaget med el utgår elförbrukningskostnaden.

Uppsägning av avtalet löper med en ömsesidig uppsägningstid om tre kalendermånader.
Hyra av bilplats tillkommer.

Laddkluster – hyra egen laddplats

Vi har idag laddkluster i följande områden:

  • Berga (Knektgatan 1), 12 laddplatser
  • Vasastaden (Norgegatan 2), 12 laddplatser
  • Lambohov (Tröskaregatan 14), 6 laddplatser

Varje ladduttag är av typ 2, 1-fas med 16 A-säkring, max 3,7 kW. Ladduttagen inom klustren administreras av laddoperatören Mer. Kostnaden för ett ladduttag är för närvarande 390 kr/månad. Elförbrukningskostnaden är för närvarande 2,50 kr/kWh.

Uppsägning av avtalet löper med en ömsesidig uppsägningstid om tre kalendermånader.
Hyra av bilplats tillkommer.

Laddkluster – ladda på besöksparkering

Inom laddkluster finns möjlighet att ladda sin elbil på de laddplatser som för tillfället inte är uthyrda. Utöver eventuell parkeringsavgift betalar man elförbrukningskostnaden som för närvarande är 4,50 kr/kWh. För att kunna ladda på dessa platser beställer du Mer flexible laddabonnemang på laddoperatören Mers hemsida. När det är klart och du fått hem en RFID-tagg med posten är allt klart för att börja ladda.

Publik laddning

I Johannelunds och Ryds centrum finns möjlighet att ladda sin bil med publik laddning. Utöver eventuell parkeringsavgift betalar man elförbrukningskostnaden som följer Mer:s prissättning för AC laddning.

Elsäker elbilsladdning

Det är av största vikt att laddning av elbil sker på ett säkert sätt för att undvika brandrisk. Läs mer om elsäkerhet.

Anmäl intresse

Kontakta vår Bobutik via foretaget@stangastaden.se , telefon 013-208500 eller besök oss i butiken så berättar vi mer.