Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Förtur och tillfälliga avtal

I undantagsfall ger vi viss förtur. Ansökan om förtur ska styrkas.

Viss förtur för boende hos Stångåstaden

Efter skriftlig ansökan och utifrån bestämda kriterier kan förtur ges till befintliga hyresgäster, i första hand inom samma område där man bor idag.

​Kriterierna är:

  • Tillgänglighetsbehov – till exempel om något akut hänt sedan man tecknade avtalet som innebär att behov finns av hiss eller att bo på bottenvåning.
  • Dödsfall – behov av mindre lägenhet efter dödsfall i familjen.
  • Separation – om man är folkbokförd på samma adress och har en gemensam vårdnad av minderåriga barn.

Förtur för ungdomar 18-24 år

För att underlätta för ungdomar att få sitt första boende har bostadssökande mellan 18-24 år förtur på utvalda ettor och tvåor. Totalt rör det sig om cirka 80 bostäder om året.

  • Det framgår i publiceringstexten för respektive lägenhet om ungdomar har förtur till bostaden.
  • Bostäder fördelas efter kopoäng, men för att det ska bli en jämn ålderfördelning kommer lika många lägenheter gå till varje ålderskategori.
  • Är du inskriven på Linköpings Universitet har du istället möjlighet att söka bostad på Studentbostäder.se.

Förtur nya hyresgäster

Om ett företag, som är under etablering eller expansion till fördel för Linköpings utveckling, är i behov av rekrytering från annan ort kan den nyanställde få förtur. Detta gäller bostadssökande som inte bor inom pendlingsavstånd från Linköping och har en tillsvidareanställning eller minst 12-månaders visstidsanställning i Linköping. Med pendlingsbar ort avses angränsande kommuner till Linköpings kommun.

Före ett erbjudande om lägenhet tar vi kreditupplysning om sökandes ekonomiska förhållanden inte är kända.

När du skriver kontrakt ska du:

  • Legitimera dig.
  • Styrka inkomst.
  • Uppvisa referens från i första hand tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare.

Observera att referenser äldre än två år inte godkänns.

Tillfälliga avtal

Ett tillfälligt avtal, eller ett så kallat rivningsavtal, innebär att besittningsskyddet är bortförhandlat hos Hyresnämnden. Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet så att det upphör efter tre (3) kalendermånader för att huset till exempel ska byggas om eller rivas. Om du skriver på ett rivningsavtal får du behålla dina köpoäng. Vid tillfälligt avtal kan det förekomma slitage eller skador på lägenheten, så som exempelvis märken på väggar/golv eller tryckskador på dörrar. Vid tillfälligt avtal kan man inte göra några tillval eller beställa tapetsering.

Näringslivspoäng

Bostadssökande som fått arbete i Linköpings kommun i minst sex månader kan ansöka om och få 600 extra köpoäng (näringslivspoäng). 

Du måste visa anställningsintyg och det gäller dig som flyttar till Linköping från ej pendlingsbar ort utanför Linköpings kommun. Du har möjlighet att använda dessa poäng under ett år. Du kan få näringslivspoäng upp till två månader efter påbörjad anställning.

​För mer information kontakta oss på telefon 013-20 85 00.​

Läs också Stångåstadens hyrespolicy.​