Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vi söker nytänkare som vill utveckla framtidsstaden Linköping

Blogginlägg

Som stor fastighetsaktör har vi ett viktigt uppdrag att bidra till att Linköping fortsätter vara en attraktiv plats att leva, bo och verka i. Ofta blir det stort fokus på vår nyproduktion men vi lägger även ner cirka 700 miljoner kronor om året i upprustning i form av underhåll och ombyggnader för att utveckla våra befintliga fastigheter och bostadsområden. Nu söker vi fler som vill vara med och utveckla Linköping.

Under kommande år har vi en stor och viktig uppgift framför oss att renovera de fastigheter som byggdes under de så kallade miljonprogramsåren. Totalt rör det sig om ungefär 3000 bostäder i vårt bestånd, framför allt i stadsdelarna Ryd, Skäggetorp och Berga. Utmaningen är att underhålla dessa bostäder efter det tekniska underhållsbehovet som finns och samtidigt kunna erbjuda prisvärda lägenheter som våra hyresgäster kan och vill bo kvar i. För att göra det på ett hållbart sätt utifrån fastigheternas, områdenas och hyresgästernas behov har vi arbetat fram en ny modell. En modell som erbjuder hyresgästen en större valfrihet och möjlighet att påverka både utformning och hyra än normalt.

Modellen innebär att vi gör hållbara val under hela renoveringens gång. Med det menar vi både ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara val. Det är ett sätt för oss som stor aktör att ta ansvar för våra nuvarande och kommande hyresgäster liksom för stadens utveckling. För oss betyder det bland annat att:

  • Renovera ekonomiskt hållbart så att våra hyresgäster ska vilja och kunna bo kvar i området efter renovering och nya hyresgäster ska vilja flytta till området. Vi vill också skapa variation och ge möjlighet att välja nivå på renoveringen och därigenom även påverka hyran.
  • Renovera miljömässigt hållbart och minska fastigheternas klimatpåverkan, till exempelgenom att minska fastigheternas energiförbrukning och säkerställa långsiktiga tekniska lösningar.
  • Renovera socialt hållbart genom att låta hyresgästerna vara delaktiga genom hela processen och lägga stor vikt vid trygghetsskapande åtgärder i samband med renovering.

När vi går in i renoveringsprojekt gör vi det alltid med vetskapen att alla områden och fastigheter är unika och det är viktigt att vi är lyhörda för det i ombyggnationsprocessen. Därför tar vi stor hänsyn till både fastigheten, hyresgästen och området.

Då vi har stora och spännande utmaningar framför oss under de kommande åren utökar vi just nu vårt team som arbetar med ombyggnation och underhåll. Just nu finns fyra spännande tjänster att söka som underhållsstrateg, senior projektledare, projektledare lokaler och projektchef. Drivs du av att göra skillnad på riktigt och tycker det låter intressant att vara med på vår utvecklingsresa för att skapa goda bostadsmiljöer kanske det kan vara något för dig? Läs gärna mer om våra tjänster här.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder