Om webbplatsen

E-post adresser
Vi skriver inte ut våra e-post adresser utan använder symbolen (a) istället för @.

Information om cookies
Stångåstadens webbplats använder cookies. Läs mer om cookies.

Allmän reservation om informationsinnehållet
Innehållet på webbplatsen håller en hög kvalitet. Det är dock i praktiken inte möjligt att helt gardera sig för misstag. 

Om innehållet på webbplatsen skulle skilja sig från till exempel informationen i Bobutiken är det informationen i Bobutiken som gäller.

Kontakta oss
Vi vill gärna veta vad du tycker eller undrar över. Så tveka inte att skicka frågor, synpunkter eller förslag till foretaget(a)stan​gastaden.se​. Vi får, glädjande nog, många meddelanden från kunder och andra intresserade varje dag. Vi har tyvärr inte möjlighet att besvara varje meddelande men vi kommer självklart att ta till oss ditt förslag, önskemål eller dina synpunkter.​​

Läs mer