Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Tillgänglighet på webbplatsen

Tillgänglighet är viktigt för oss och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det är AB Stångåstaden som står bakom den här webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi:

  • Hur tillgänglig webbplatsen är och om den uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • Eventuella kända tillgänglighetsproblem med innehållet på webbplatsen
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem
  • Hur vi testat webbplatsen

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis (till största del) förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det som inte är tillgängligt idag enligt WCAG 2.1 finns listat nedan. Vi kikar på hur vi kan åtgärda de punkter vi hittat.

  • Planritningar
  • Kartor
  • Formulär

Vi kan idag inte lösa att tex våra planritningar, energideklarationer och kartor alltid finns beskrivna med text. För kartor och formulär har vi valt att använda tredjepartslösningar där delar kan vara svåra om du till exempel använder skärmläsare. Om du saknar information så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst så kommer du kunna få den information du söker därifrån.

Inloggningssession

Efter inloggning på hemsidan och man inte är aktiv sker automatisk utloggning efter 10 minuter utan att dialog om det visas med möjlighet att förlänga inloggningssessionen.

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på info@stangastaden.se  så att vi får veta att problemet finns.

Du kan också kontakta oss om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder.

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du göra en anmälan till Myndigheten för digital tillgänglighet.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av webbplatsen för att stämma av hur den uppfyller lagen om tillgänglighet. Webbplatsen testades senast i december 2022 av Axesslabb.