Läs mer

 

Grön obligation

Stångåstaden har omfattande planer för de kommande fem åren när det gäller stora nyproduktionsprojekt och renoveringsprojekt i Linköping, alla med högt ställda miljökrav. Bolaget planerar att bygga 2400 bostäder och renovera 1500-2500 bostäder inom en femårsperiod vilket innebär en investering på cirka 8 000 miljoner kronor.

Under augusti 2015 gav Stångåstaden ut sin första obligation på 500 miljoner kronor, med 5 års löptid. September 2016 var det dags för oss att ge ut två nya gröna obligationer, på 375 respektive 200 miljoner kronor på löptid på 5 år.

Eftersom bolaget har ett långsiktigt hållbarhetsarbete och att hållbarhetstänket genomsyrar hela företaget känns det som ett naturligt nästa steg att ge ut gröna obligationer. 

Detta diversifieras investerarbasen och ger även investerarna möjlighet att påverka miljön och bolaget får en djupare relation till sina investerare. Att arbeta med ett brett hållbarhetsarbete ligger i linje med Stångåstadens nya ägardirektiv. 

Stångåstadens framtida finansieringsbehov är stort och genom att emittera gröna obligationer skapar bolaget ytterligare möjligheter att finansiera oss genom kapitalmarknaden.

Ramverket för de gröna obligationerna har verifierats av Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO), ett oberoende forskningscenter knutet till Universitet i Oslo.


För ytterligare information kontakta gärna:
Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, telefon 072-574 96 60
Sofie Moosberg, Finanschef, telefon 013-20 85 11


 

Illustration över hur gröna obligationer funkar. Illustration.
 

Källa: AB Svensk Byggtjänst