Grön obligation

Stångåstaden har omfattande planer för de kommande fem åren när det gäller stora nyproduktionsprojekt och renoveringsprojekt i Linköping, alla med högt ställda miljökrav. Bolaget planerar att bygga 2400 bostäder och renovera 1500-2500 bostäder inom en femårsperiod vilket innebär en investering på cirka 8 000 miljoner kronor.

Under 2017 bildade Linköpings kommun, Linköpings Stadshus, Tekniska verken i Linköping, Stångåstaden och Lejonfastigheter den s.k. "Linköpingsgruppen" för att öka samverkan och skapa nya finansiella lösningar. 
Linköping är en starkt växande kommun och bolagen inom koncernen kommer att fortsätta investera i snabb takt och fokus är Hållbara investeringar för framtiden. 
Linköpingsgruppen har tagit fram ett gemensamt MTN-program där bolagen lånar under gemensamma villkor fast i eget namn med kommunal borgen som säkerhet. 

Genom att även skapa ett gemensamt Ramverk för gröna obligationer kan bolagen fortsätta låna under det gemensamma programmet men med grön inriktning på sina investeringar.

Läs mer om Linköpingsgruppen och ta del av gemensamma låneprogram:
Linköpingsgruppen

Eftersom bolaget har ett långsiktigt hållbarhetsarbete och att hållbarhetstänket genomsyrar hela företaget känns det helt rätt att ge ut gröna obligationer. 

Detta diversifieras investerarbasen och ger även investerarna möjlighet att påverka miljön och bolaget får en djupare relation till sina investerare. Att arbeta med ett brett hållbarhetsarbete ligger i linje med Stångåstadens nya ägardirektiv. 

Stångåstadens framtida finansieringsbehov är stort och genom att emittera gröna obligationer skapar bolaget ytterligare möjligheter att finansiera oss genom kapitalmarknaden.

Ramverket för de gröna obligationerna har verifierats av Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO), ett oberoende forskningscenter knutet till Universitet i Oslo.


För ytterligare information kontakta gärna:
Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, telefon 072-574 96 60
Sofie Moosberg, Finanschef, telefon 013-20 85 11


 

Illustration över hur gröna obligationer funkar. Illustration.
 

Källa: AB Svensk Byggtjänst