Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Miljömässig hållbarhet

Bygg- och fastighetsbranschen står för ungefär en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Därför är det viktigt att vi som stor aktör i branschen driver på för en hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling. Det gör vi bland annat genom att utmana hur vi tänker, hur vi bygger och hur vi bor.

Vi bygger framtidsstaden Linköping

Vi jobbar långsiktigt med hållbarhet på bred front, alltifrån hur vi bygger våra hus till hur våra hyresgäster ska ta hand om sitt avfall. Tillsammans med andra aktörer bygger vi en klimatsmart stad där en långsiktig livsstil och hållbar tillväxt går hand i hand. I stadsdelen Ebbepark skapar vi till exempel en stadsdel och testbädd där forskare, företagare och entreprenörer kan ta samhällsbyggande till helt nya nivåer.

Hur vi minskar miljöpåverkan när vi bygger nytt

Här är några exempel på hur vi, tillsammans med våra entreprenörer, arbetar för att minska miljöpåverkan när vi bygger nytt:

 • Redan innan huset börjar byggas, i tidig dialog med entreprenörer, ställer vi krav på dem att redovisa sin klimatpåverkan. Men vi nöjer oss inte där. De måste också komma med förslag på hur projektets klimatpåverkan kan minskas.
 • Det här arbetssättet har genererat många nya idéer, lösningar och material, som till exempel klimatanpassad betong.
 • Vi miljöcertifierar våra nybyggda hus enligt Miljöbyggnad Silver. Det ställer bland annat krav på en bra energiprestanda och sunda materialval.
 • Vi minimerar andelen skadliga ämnen i våra ny- och ombyggnationsprojekt genom att endast godkänna A- och B-klassade produkter, enligt Sunda Hus miljödata.
 • För att minska transporter med tunga fordon har vi provat att installera en HVO-tank på ett av våra byggen.
 • Apropå transport och fordon så drivs alla våra tjänstebilar av el, biogas eller är laddhybrider.

Hur vi minskar miljöpåverkan i våra befintliga fastigheter

Här är några exempel på hur vi, tillsammans med våra hyresgäster, arbetar för att minska miljöpåverkan i våra befintliga fastigheter:

 • Vi jobbar ständigt för att energioptimera våra hus, till exempel genom att kapa effekttoppar.
 • Till 2025 ska vi minska mängden köpt energi med 25 procent. Vi är på god väg, men måste fortsätta att jobba aktivt för att nå det.
 • Senast 2025 vill vi att all fastighetsel ska komma från vindkraft via vårt delägarskap i Bixia Gryningsvind.
 • Vi arbetar aktivt för att minska avfall och öka återbruk. Bland annat genom samarbete med Erikshjälpen för återbruk av till exempel vitvaror och garderober vid ombyggnationer.
 • Via textilinsamling vid våra fastigheter återvann våra hyresgäster 33 ton textilier under 2021, i stället för att dessa skulle hamna i avfallet.
 • Vi fortsätter bygga ut laddmöjligheter för elbilsladdning
 • Vi inför kontinuerligt nya lösningar som främjar delning i våra bostadsområden, exempelvis cykelpooler.