Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär sunda finanser, en ekonomi i balans och god affärsmässighet.

En ekonomi i balans

Med en ordnad och långsiktig ekonomi kan vi säkerställa hög kvalitet för våra kunder och även lägga resurser på att utveckla vår verksamhet i en hållbar riktning och därigenom skapa positiv samhällsnytta.

Vårt uppdrag är inte primärt att växa utan snarare att förvalta vårt befintliga bestånd på ett sätt som utvecklar våra fastigheter och stadsdelar i syfte att främja Linköpings utveckling. Samtidigt råder bostadsbrist i Linköping och därför bygger vi också nytt.

Stångåstaden har en hög investeringsgrad och investerar årligen nästan lika mycket som vi omsätter. Det är viktigt för oss att bara investera i projekt som vi vet kommer att bära sig ekonomiskt och samtidigt bidra till ökad hållbarhet.

Så bygger vi för framtiden

Det finns en risk att prisutvecklingen för att bygga nya bostäder ger för höga kostnader och därmed högre hyror än vad våra kunder är beredda, eller kan, betala för sitt boende. De senaste 10 åren har byggkostnaderna dubblerats, vilket tyder på ett långsiktigt strukturfel i branschen.

Genom dialog med kommunen, fastighetsägare och andra företrädare för byggbranschen arbetar Stångåstaden för att förstå de komplexa och underliggande faktorerna som påverkar prisökningarna. Tillsammans strävar vi efter att hitta gemensamma lösningar för en kostnadseffektiv och hållbar bostadsproduktion. Vi för även kontinuerligt leverantörsdialoger för att diskutera hur vi kan samverka för att bygga smartare både miljömässigt och ekonomiskt.

Vi jobbar också aktivt för att hitta möjligheter till industriell produktion, bland annat genom de så kallade kombohusen. Vi ser en möjlig kostnadsminskning på 20-25 procent genom att bygga kombohus, vilket vi ser som en av lösningarna för att hålla kostnaden i byggskedet nere.

Sammantaget så arbetar vi på flera fronter för att kunna få ner priserna på nyproduktion så att fler ska kunna välja att bo i en ny lägenhet.

Så ser vi till att våra bostäder håller i längden

Vi arbetar såklart även med ombyggnationer av våra fastigheter, vilka förbättrar fastigheternas miljö- och energiprestanda, säkrar hållbara materialval och skapar en bättre inomhusmiljö överlag. Det blir tydligt att våra insatser ger resultat då vi vid en standardrenovering förbättrar energiprestandan med mellan 20 och 30 procent. Vi satsar också mycket på att underhålla våra utemiljöer, bland annat genom utebelysning och andra åtgärder för ökad trygghet i närområdet.

I jämförelser med liknande fastighetsföretag inom Sveriges Allmännytta ser vi att våra kostnader för reparation och skötsel är betydligt lägre än genomsnittet. En förklaring till detta är att vi lägger mycket tid och resurser på underhåll av våra fastigheter, vilket bidrar till en positiv driftkostnadsutveckling. Vi vill ha en jämn och hög underhållstakt och vår ambition är att renovera cirka 300 lägenheter per år.