Sök bostad och lokal inom Kulturfastigheter

​Inom Kulturfastigheters​ bestånd finns det 33 bostäder/lägenheter och 80 lokaler för uthyrning. Med tanke på fastigheternas speciella utformning och att flertalet av dem är en levande del av ett friluftsmuseum, ställs speciella krav på den som ska hyra (se lokalregler för mer information).

Se köinfo nedan för hur du går tillväga för att söka bostad/ställa dig i kö.

Är du intresserad av att etablera en spännande verksamhet som kan bli en attraktiv verksamhet för Gamla Linköping? Kontakta oss:

Köinformation

Inom Kulturfastigheters fastighetsbestånd finns idag 33 bostäder. Av dessa återfinns 31 i Gamla Linköping och två på Valla Fritidsområde. För att få möjligheten att hyra någon av dessa lägenheter måste man först skicka in en ansökan.

För att säkerställa att vi alltid har rätt information om våra sökande och därmed få en snabbare hantering av lediga objekt, har Kulturfastigheters styrelse beslutat att avgiftsbelägga kön med en årsavgift. Årsavgiften uppgår för närvarande till 200 kronor. I början av året uppdateras de personliga uppgifterna samtidigt som en avi skickas ut. För att behålla sin plats i kön måste årsavgiften vara betald senast på avins förfallodatum. 

Din plats i kön baseras på ditt ansökningsdatum. D.v.s. att den som har längst kötid är den som står först i kön. En plats i kön är personlig och kan aldrig överlåtas till någon annan.

När ett objekt blir ledigt går erbjudandet ut till de som finns registrerade i vår kö. Erbjudanden lämnas i enlighet med angivna önskemål om storlek på lägenhet. För att erbjudanden skall kunna lämnas är det viktigt att vi alltid har korrekta uppgifter om er adress och era önskemål. Vi arbetar strikt efter gällande köplats.

Om ni skulle vilja gå ur kön så meddela oss på info@kulturfastigheterlinkoping.se  

Anmälan till bostadskö

Ansökan till bostadskön gör ni via detta ansök­ni​ngsformulär​