Sök bostad och lokal inom Kulturfastigheter

​Inom Kulturfastigheters​ bestånd finns det 35 bostäder/lägenheter och 80 lokaler för uthyrning. Med tanke på fastigheternas speciella utformning och att flertalet av dem är en levande del av ett friluftsmuseum, ställs speciella krav på den som ska hyra (se lokalregler för mer information).

Se köinfo nedan för hur du går tillväga för att söka bostad/ställa dig i kö.

Är du intresserad av att etablera en spännande verksamhet som kan bli en attraktiv verksamhet för Gamla Linköping? Kontakta oss:

KÖINFORMATION

Inom Kulturfastigheters fastighetsbestånd finns idag 33 bostäder. Av dessa åter­finns 31 i Gamla Linköping och två på Valla Fritidsområde. För att få möjligheten att hyra någon av dessa lägenheter upprättades två bostads­köer i mitten av 1990-talet. En kö för de redan b​oende i området som önskar byta bostad samt en kö som är öppen för allmänheten. Din plats i kön baseras på ditt anmälningsdatum. D.v.s. att den som har längst kötid är den som står först i kön. En plats i kön är personlig och kan aldrig överlåtas till någon annan.

För att säkerställa att vi alltid har rätt information om våra sökande och därmed få en snabbare hantering av lediga objekt, har Kulturfastigheters styrelse beslutat att av­giftsbelägga bägge köerna med en årsavgift. Årsavgiften uppgår för närvarande till 200 kronor per plats. De personliga uppgifterna uppdateras därmed årligen samtidigt som avgiften tas ut.

När ett objekt blir ledigt går erbjudandet i första hand ut till de som finns registre­rade i vår byteskö. Därefter går erbjudandet vidare till kön för allmänheten. Vi arbetar strikt efter gällande köplats.

Erbjudanden lämnas i enlighet med angivna önskemål om storlek på lägenhet. För att erbjudanden skall kunna lämnas är det viktigt att vi alltid har korrekta uppgifter om er adress och era önskemål.

Anmälan till bostadskö

Inbetalningsavi skickas ut till sökanden efter det att Kulturfastigheter mottagit
ansök­ni​ngsformuläret​. För att erhålla en plats i kön så krävs att både avgiften och bilagt formulär är Kulturfastigheter ​tillhanda.