Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Hem för hela livet

Aktuellt

Visst har vi hört uttryck som ”70 är det nya 50” och ”40 är det nya 30”. Uttryck som kanske levereras halvt på skoj, men som faktiskt illustrerar att vi lever både längre och annorlunda än för bara någon generation sedan. Det här kräver naturligtvis en anpassning av hela samhället, inte minst bostadsmarknaden. På Stångåstaden jobbar vi med sådana framtidsfrågor här och nu, för att du som bor hos oss ska ha en smart, smidig vardag. Och kunna leva ett rikt liv, både nu och i framtiden.

I våra konceptboenden för dig som är 65+ bygger vi bort ofrivillig ensamhet, och bygger in enkelhet, trygghet, tillgänglighet och smarta tjänster.  

Vem har tid och lust att bekymra sig om sitt framtida boende? Vi jobbar för att bostadsfrågan för dig över 65 ska vara ditt minsta problem

Maria Erkers, chef för förvaltningsutveckling på Stångåstaden

Tankesättet bygger på att man ska kunna bo och leva som man önskar, kunna bo kvar hemma så länge man vill och fortsätta att utöva sina intressen, även efter 65 års ålder. Därför jobbar vi på Stångåstaden annorlunda när vi utvecklar våra konceptboenden. Trygghet, tillgänglighet och möjlighet till gemenskap är hörnstenarna. Men utöver det tror vi att det är minst lika viktigt med valfrihet och möjlighet till flera nya, smarta tjänster och tekniska och digitala lösningar i hemmet.  

I projektet ”Enkelt och tryggt hemma” har vi tillsammans med Linköpings kommun och flera andra aktörer testat att utrusta ett antal lägenheter med digitala lösningar för att skapa trygghet och hjälp i vardagen för de lite äldre. Exempel på funktioner och hjälpmedel som testats är bland annat olika typer av trygghetslarm, påminnelser och smart belysning.  

– Tack vare att vi lever längre så blir befolkningen också äldre och äldre. Det gör att efterfrågan på bostäder anpassade för seniorer ökar. Den här efterfrågan vill vi möta, dels genom nyproduktion, men också genom att konvertera befintliga fastigheter till senioranpassade bostäder” berättar Karin Brinkby som är en av de som jobbar med utvecklingsfrågorna kring seniorbostäder tillsammans med Maria.  

Gubbe ger trygghet och mentorskap

Utöver sättet som vi bygger och anpassar våra hus, jobbar vi även med frågor som trygghet och ofrivillig ensamhet, just inom seniorsegmentet. Ett exempel är ett pilotprojekt med organisationen Gubbe.

Karin Brinkby

Gubbe sammanför unga människor med äldre, gärna med samma intressen och/eller yrkesbakgrund likt ett mentorskap. Den äldre får då både sällskap och stöttning med till exempel praktiska eller tekniska bitar i hemmet, medan den yngre får en mentor med mycket livserfarenhet, och inte minst ett meningsfullt jobb.  

– Om pilotprojektet med Gubbe faller väl ut kan det mycket väl bli något att bygga vidare på framöver, eller åtminstone andra liknande arbetssätt, berättar Karin Brinkby.  

Aktiva boråd och helhetsfokus på senior

En annan del är att titta på hur vi kan utveckla de värdeinnetjänster som finns i våra konceptboenden Senior+, men även våra boråd som är ett forum där våra hyresgäster själva kan vara med och påverka utvecklingen i sitt eget kvarter. Målet med boråden är att de framöver ska vara mer självgående och gemensamt ta fram aktiviteter och initiativ utifrån de boendes önskemål, som vi på Stångåstaden sedan kan stötta.  

– Vi har också ett stort antal hyresgäster över 65 år som bor i våra ordinarie bostäder, alltså utanför konceptboendena. En viktig fråga framöver blir hur vi kan skapa möjligheter till gemenskap för dessa och därmed minska ofrivillig ensamhet och öka trygghet i hemmet och i sitt område. Det är så vi kan skapa trivsamma hem för hela livet, avslutar Maria Erkers.  

Läs mer om våra seniorkoncept