Uppsägning av lägenhet

Uppsägningstiden för en lägenhet är tre kalendermånader (räknas alltid per den siste i månaden).
- Uppsägningar ska vara Stångåstaden tillhanda senast den sista dagen i månaden för att kunna räknas som uppsagd aktuell månad. Undantag görs endast då den sista dagen i månaden infaller en helgdag. Då räknas uppsägningar som inkommer per post följande vardag. Uppsägning som lämnas till Stångåstadens Bobutik följande vardag räknas inte.

Flyttar du inom Stångåstaden alternativt till vård-, service- eller äldreboende är uppsägningstiden två kalendermånader. Det vill säga att är det minst två hela kalendermånader kvar tills det är inflytt i den lägenhet du ska flytta till så slipper du dubbelhyra. Du behöver stå på nuvarande avtal och använda dina egna köpoäng för att uppsägningstiden ska vara två månader.

Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad (kan bara sägas upp av dödsbodelägare, och intyg från skatteverket/begravningsbyrån ska uppvisas). Sker uppsägning senare än tre kalendermånader efter dödsfallet, är uppsägningstiden tre kalendermånader.

Uppsägning sker alltid skriftligt. Du kan även säga upp ditt avtal med Bank-ID via Mina sidor.

Dina eventuella sidoavtal (t.ex. parkering, garage, förråd) sägs automatiskt upp till samma datum som din lägenhet.

Om du vill fortsätta samla poäng måste du logga in på Mina sidor och aktivera köpoängen. Flyttar du inom Stångåstaden börjar kötiden räknas från det nya avtalets inflyttningsdatum.
- Köpoäng i bilplatskön tas bort vid uppsägning. Vid flytt inom samma område inom Stångåstaden raderas dock inte köpoäng till bilplats.
- Om du som flyttar ut och du som flyttar in kommer överens om att den inflyttande ska ta över lägenheten minst en månad tidigare, kan ni göra en överenskommelse med Stångåstaden om att skriva om hyresavtalet till annat datum. Ni bokar då en gemensam tid med personal i Bobutiken som, om det är möjligt, löser den avflyttande från hyresavtalet och skriver nytt hyresavtal med den som flyttar in. Det är en överenskommelse mellan in- och avflyttande och kan göras under förutsättning att Stångåstaden godkänner detta.