Så söker du garage- och parkeringsplats

​Stångåstadens lediga garage- och parkeringsplatser, MC- och husvagnsplatser hittar du under Sök Bilplats. Platserna publiceras löpande.

Våra bilplatser är först och främst till för våra bostadshyresgäster i de områden där man bor. Observera. Det är endast bostadshyresgäster som kan registrera sig som sökande i våra köer. Garage och parkeringsplats har separata köer.

När en bilplats sägs upp publiceras den först för hyresgäster i samma område under sju (7) dagar. Om den inte hyrs ut publiceras platsen sedan även för hyresgäster i angränsande områden i fyra (4) dagar. Är bilplatsen fortfarande inte uthyrd publiceras den i sista steget för alla oavsett om man är bostadshyresgäst hos Stångåstaden eller ej.

Du som har tecknat bostadsavtal men ännu inte flyttat in, kan också söka bilplats men som tidigast till samma startdatum som står i ditt bostadsavtal.

Alla parkeringsavtal signeras digitalt på hemsidan. Funktionen kräver att du har tillgång till internet. Om du inte har möjlighet att signera avtalet digitalt kontaktar du vår Bobutik på telefon 013-208500.

För hyresgäster

Är du hyresgäst hos Stångåstaden (du har förstahandsavtal på en lägenhet) och vill söka garage- och/eller parkeringsplats, MC-plats eller husvagnsplats ska du först aktivera din köplats. Om ni är två (2) som tecknat bostadsavtal är det endast hyresgäst 1 (översta namnet på avtalet) som kan registrera sig.

Tänk på att logga in på Mina sidor minst en gång var tolfte månad för att stå kvar i kö uppdatera dina kontaktuppgifter.

Gör så här:   

1. Aktivering

Börja med att logga in på Mina sidor och lägg till kö genom att gå in under "Mina önskemål och prenumerationer". Registreringsdatum blir ditt ködatum. Om ni är två (2) som tecknat bostadsavtalet är det endast hyresgäst 1 (översta namnet på avtalet) som kan registrera sig. Om du inte kommer ihåg ditt lösenord klickar du på "Glömt lösenord" för att skicka efter ett nytt.

Observera att du själv alltid måste anmäla intresse för att erbjudas bilplats. 

Du väljer själv när och vad du vill söka. Vi rekommenderar att du lägger till prenumeration om du vill bevaka lediga platser i ditt område.

2. Intresseanmälan

Nu kan du börja söka bilplats. Logga in på Mina sidor och gå sedan till sidan Sök ledig bilplats. För att kunna lämna intresseanmälan på en bilplats ska du ha skött dina hyresbetalningar och du får inte ha en pågående skuld.

Klicka på Intresseanmäl på de platser du önskar hyra. Du kan som mest ha tre samtidiga intresseanmälningar. För att avgöra vilken plats som passar dig bäst finns i de flesta fall platsnumrering och kartfunktion till hjälp när du söker bilplats. Titta gärna först var bilplatsen ligger så att du är säker på att du vill hyra den.

3. Erbjudande

Efter att publiceringen avslutats skickar vi erbjudande via mejl till den med högst köpoäng. Erbjudandet ser du också på "Mina sidor". Du har tre dagar på dig att besvara erbjudandet. Uteblivet svar räknas som nej-tack.

4. Svar på erbjudande

Logga in på "Mina sidor". Under "Hantera erbjudanden" lämnar du svar på erbjudandet inom svarstiden. Vid nej-tack går erbjudandet till nästa i intresselistan. Tackar du nej till fem erbjudanden inom ett halvår blir du spärrad i sex månader.

5. Signering av avtal

När du tackat JA påbörjas signeringen. Läs igenom villkoren noga så att du är införstådd med vad signeringen innebär, uppsägningstid, hur platsen får användas med mera. Utebliven signering räknas som nej-tack och avtalet går då till en annan sökande. Det går inte att söka andra bilplatser under pågående signeringstid. När Stångåstaden har "aktiverat" ditt avtal får du ett mejl. Då kan du även se avtalet på "Mina sidor" under "Mitt hyresavtal". Om du parkerar på platsen innan ditt avtal har börjat gälla, riskerar du att få parkeringsböter som du själv får betala.

Observera! Om du vill byta bilplats måste du även säga upp nuvarande bilplatsavtal. Efter signering går du till Mitt hyresavtal och säger upp den plats som du vill lämna. Tänk på att du har en (1) kalendermånads uppsägningstid även vid byte av bilplats.

Nycklar

Om du hyr en garageplats, parkeringsplats i parkeringshus eller parkeringsplats med motorvärmare behöver du kvittera ut nycklar eller nyckelbricka i vår Bobutik innan du kan använda platsen. Kom ihåg att ta med dig giltig legitimation. Tillträdesdag framgår av ditt avtal. Om denna dag infaller en helgdag, lördag eller söndag blir nästkommande vardag tillträdesdag då du tidigast kan hämta nycklar.

Platsen gick till annan sökande

Om du har intresseanmält en bilplats som hyrdes ut till annan sökande kommer det att visas under "Hantera intresseanmälan/erbjudande" några dagar efter uthyrning. Du är då välkommen att söka igen.

Betalning av hyra

Hyran för bilplatsen ska betalas i förskott. Vid tillträde där avtalet börjar gälla inom kort innebär det att hyran behöver betalas snarast. Förfallodatum framgår av hyresavin. Första hyresavin skickas oftast separat för att därefter aviseras tillsammans med lägenhetshyran. Har du autogiro eller e-faktura kommer hyran för bilplatsen att dras på samma sätt som lägenhetshyran.

Borttag av köuppgifter

Dina köpoäng nollställs och din köplats raderas efter genomförd signering. Samma regler gäller även om du säger upp din lägenhet och flyttar från oss eller flyttar till ett annat område inom Stångåstaden. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig kötid från ett annat sökområde i samband med omflyttning, direktbyte eller liknande. Om du tackat nej till fem erbjudanden inom ett halvår blir du spärrad i sex månader. Uteblivet svar räknas som nej-tack.

Bilplats - för alla

Som hyresgäst har du också tillgång till Sök ledig bilplats direkt på vår hemsida utan att logga in. Tillträdesdatum framgår av publiceringen.

Gör så här:
Välj det du önskar hyra bland Sök ledig bilplats. Logga in och aktivera dig som sökande om du inte redan gjort det. Här gäller Först-till-kvarnprincipen och platsen bokas och hyrs ut direkt på hemsidan.

När du bestämt dig för vilken plats du vill ha, klicka på Intresseanmäl och därefter Signera hyresavtalet. Tänk på att du måste signera avtalet inom 60 minuter.

Inga andra bilplatser kan sökas under tiden. Utebliven signering räknas som nej-tack.

Efter genomförd signering nollställs dina köpoäng och köplatsen raderas. Avtalet kan inte ångras eller tas bort. Som hyresgäst hos Stångåstaden (det vill säga du har förstahandsavtal på en lägenhet) har du en (1) kalendermånads uppsägningstid på garage- och parkeringsplats.

Inte hyresgäst

Har inget bostadsavtal hos Stångåstaden men söker bilplats? Då vill vi först göra dig uppmärksam på att samtliga platser är momsförpliktigade för icke hyresgäster och 25 procent momskostnad tillkommer på den angivna hyran.

Om du inte redan är aktiv i vår bostadskö måste du först registrera dig där för att få en inloggning till "Mina sidor".

När du är inloggad går du till sidan Sök ledig bilplats och väljer den plats du önskar hyra. Här gäller Först-till-kvarnprincipen och platsen bokas och hyrs ut direkt på hemsidan.

När du bestämt dig för vilken plats du vill ha, klicka på Intresseanmäl och därefter Signera hyresavtalet. Tänk på att du måste signera avtalet inom 60 minuter.

I nästa steg visas det digitala avtalet för signering direkt på hemsidan. Funktionen kräver att du har tillgång till e-signering med BankID. Läs igenom villkoren noga och signera avtalet. Avbruten signering räknas som nej-tack och inga andra objekt kan sökas under pågående signeringstid. Tänk på att det är tre (3) kalendermånaders uppsägningstid på samtliga avtal och efter genomförd signering kan bokningen inte ångras eller tas bort – platsen måste sägas upp.

Observera! 25 procent momskostnad tillkommer på den angivna hyran. Hyran betalas i förskott, förfallodatum framgår av hyresavin.

Någon dag efter att det signerade avtalet aktiverats av Stångåstaden ser du det under "Mina sidor" och Mitt hyresavtal. Där kan du även se din hyresavi.

Nycklar

Om du hyr en garageplats, parkeringsplats i parkeringshus eller parkeringsplats med motorvärmare behöver du kvittera ut nycklar eller nyckelbricka i vår Bobutik innan du kan använda platsen. Kom ihåg att ta med dig giltig legitimation. Tillträdesdag framgår av ditt avtal. Om denna dag infaller en helgdag, lördag eller söndag blir nästkommande vardag tillträdesdag då du tidigast kan hämta nycklar.