Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Bred samverkan krävs för en ökad integration

Blogginlägg

Integrationen är en av vår tids stora samhällsutmaningar som ingen kan lösa på egen hand. Ska vi lösa utmaningarna vi står inför måste vi bli ännu bättre på att samverka. I Linköping har vi på Stångåstaden ett väletablerat samarbete med exempelvis Polisen, kommunen, föreningar och andra fastighetsägare men vi skulle gärna bredda arbetet ännu mer och få in näringslivet i större utsträckning. Kompetensförsörjning är en helt avgörande fråga för nästan alla företag och organisationer. Kan vi hjälpas åt att göra vår stad tryggare och mer attraktiv kommer alla att bli vinnare. Det kommer att göra det ännu bättre att bo här och lättare att få fler att vilja bosätta sig i vår stad.

Linköping

Stångåstaden är en stor aktör både i Linköping och i regionen. Vi vill ligga i frontlinjen och vara normbildare inom många områden inte minst inom integration och social hållbarhet. Jag är ganska säker på att de flesta fortfarande förknippar oss med att vi bygger och förvaltar hyresrätter. Det gör vi förstås men vi gör också mycket annat i syfte att göra Linköping till en bättre stad att bo, leva och driva näringsverksamhet i. Här kommer ett antal exempel på saker som vi gör för att bidra till en bättre utveckling.

Sysselsättning
Jag tror själv att den kanske enskilt viktigaste frågan för att komma in och vara en del av samhället är att ha ett arbete. Du blir självförsörjande vilket skapar både trygghet och stolthet. Här gör vi flera olika insatser. Ett exempel är projektet Linkstep där vi hjälpt över 300 personer till någon form av sysselsättning. Linkstep tar in personer, i huvudsak från våra utsatta stadsdelar, som vi sedan coachar och hjälper ut till arbetsgivare med rekryteringsbehov. 

Vi ställer även sysselsättningskrav i många upphandlingar. Vi gör det exempelvis i upphandlade skötselentreprenader och har även testat i ombyggnationer. En viktig faktor när vi ställer sociala krav är att upphandlingarna blir lönsamma för alla inblandade parter. De ska vara bra för individen och för entreprenören men också bra för oss som beställare. Vi har en mycket spännande satsning på gång som har arbetsnamnet Unga bygger för unga där ett antal ungdomar ska delta i ett ombyggnadsprojekt av lokaler till bostäder. Vi har även flera exempel på olika former av egna sociala anställningar med skötselvärdar, trygghetsvärdar och ungdomsanställningar. Totalt har det här arbetet gett flera hundra riktiga jobb, praktikplatser och sommarjobb de senaste åren.

Stadsdelsutveckling
Vi driver sedan många år ett aktivt stadsdelsutvecklingsarbete i tre utsatta stadsdelar – Berga, Ryd och Skäggetorp. När vi startade för tio år sedan gjorde vi misstaget att kalla det för projekt. Vi kom snabbt på att arbetet måste vara mycket mer långsiktigt och signalera till alla intressenter att vi kommer att arbeta med stadsdelarna så länge som det behövs. Vi har stadsdelsutvecklare anställda som jobbar tillsammans med andra medarbetare i koncernen. Stadsdelsutvecklarna har också ett mycket viktigt uppdrag att skapa relationer med både boende och andra intressenter. Vi använder oss av en systematisk modell och sätter upp tydliga mål kopplat till vad vi vill uppnå. Det är både mjuka frågor kring exempelvis trygghet och sysselsättning men även finansiella mål med starkare driftnetton och ökade fastighetsvärden.

Motverka boendesegregation
Stångåstadens styrelse har precis tagit beslut om förändrade uthyrningsregler i våra utsatta stadsdelar. Syftet är att motverka boendesegregation genom att ställa krav på inkomst genom arbete. Den som har försörjningsstöd kan alltså inte söka bostad i en del av vårt bostadsbestånd. Vi tror att det kommer att fungera eftersom Stångåstaden har ett stort bestånd där huvuddelen av bostäderna inte ligger i utsatta stadsdelar.

Föreningssamarbeten
Jag får ofta frågor om vad vi som bostadsbolag kan göra för att öka tryggheten och trivseln och förebygga kriminalitet i våra stadsdelar. Jag tror att vår största uppgift ligger i det långsiktiga, förebyggande arbetet. Vi måste hjälpa till att fånga upp barn och ungdomar tidigt och erbjuda intressanta och alternativa aktiviteter. Det är svårt för oss att göra allt själva. Därför har vi ett stort antal föreningssamarbeten som inte handlar om ren sponsring utan om att föreningar gör motprestationer som bidrar till tryggare och trivsammare bostadsområden. Vi vill ha en stor spridning med olika typer av aktiviteter tillsammans med föreningar som är förankrade i våra stadsdelar.

Jag skulle vilja avsluta där jag började. Ska vi komma till rätta med integrationen krävs det nya sätt att samverka på. Jag skulle gärna se mer samverkan tillsammans med näringslivet. Tillsammans är jag övertygad om att vi kan skapa bättre förutsättningar för alla våra invånare i vår stad – gammal som ung. I grunden handlar det om att bygga gemenskap och relationer som skapar delaktighet och trygghet. Det är en del av vårt självklara ansvar för staden. Och det handlar inte om att vi måste. Utan det handlar om att vi vill, och för att vi alla verkligen kan bidra. Jag är övertygad om att det är så vi tillsammans skapar ett bättre Linköping. 

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn. 

Kontakter

Fredrik Törnqvist
Fredrik Törnqvist