Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Stångåstaden vill bidra till sund konkurrens och schyssta villkor på byggarbetsplatser

Pressmeddelande

Stångåstaden arbetar sedan länge med aktiviteter för att upprätthålla en sund konkurrens på våra byggarbetsplatser. Idag görs detta dels genom kravställning i upphandlingar, lokalt samarbete mellan Byggföretagen och de offentliga beställarna, dels genom förhandskontroller och kontroll under byggskedet. Då Stångåstaden är en stor aktör i regionen och vill vara en normbildande aktör i branschen kommer vi under 2024 att ta ytterligare steg för att öka kravställningen och uppföljningen.

AB Stångåstaden

– Det förekommer tyvärr problem med fusk och dåliga villkor på byggarbetsplatser i Sverige. Det riskerar att bli en grogrund för organiserad brottslighet om vi inte agerar och arbetar förebyggande. Problemen handlar om allt från obetalda skatter, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter till illegal arbetskraft och dålig arbetsmiljö. Det leder också till en osund konkurrens på byggmarknaden. Fusk och kriminalitet riskerar att försämra kvaliteten på byggen, skapa social oro och resultera i att seriösa byggföretag slås ut, säger Jan Österlind (S), styrelseordförande i Stångåstaden. 

– Jag hoppas att de initiativ som vi nu tar ytterligare ska bidra till sund konkurrens och bättre villkor både i branschen och på de byggen som vi är beställare av. Räcker inte detta kommer vi givetvis att öka kravställningen ytterligare. Sund konkurrens och schyssta villkor på byggarbetsplatser är oerhört viktiga frågor som både vi och andra i branschen behöver hjälpas åt för att lösa, säger Fredrik Törnqvist vd på Stångåstaden.

Nedan listas ett antal åtgärder som arbetet innefattar:
Nytt samarbete med andra kommunala beställare
Stångåstaden har sedan tidigare ett bra samarbete mellan både olika beställare, entreprenadföretag och BF (Byggföretagen). Som ett ytterligare verktyg har vi startat ett fördjupat samarbete med våra två systerbolag Lejonfastigheter och Sankt Kors för att hjälpas åt att driva frågorna framåt.

Förstärkt arbete med förhandskontroller
Idag kontrollerar Stångåstaden, via en extern kontrollant, minst 10% av underentreprenörerna i varje projekt. Extern kontroll ska genomföras om misstankar finns eller om uppgifter är svåra att få fram för en underentreprenör. Stångåstaden kommer att använda Sveriges Allmännyttas ramavtal för att köpa det konsultstöd som behövs för kontrollerna (Systemet Sveriges Allmännytta tagit fram är väldigt likt Rättvist Byggande).

Ökad kontroll under byggskedet – antalet kontroller fördubblas
Arbetsplatskontroll genomförs idag oannonserat minst en gång per år för varje projekt. Där kontrolleras identitet och avstämningar görs mot ID06-lista och förteckning. Kontrollerna genomförs av en extern kontrollant. Detta moment förstärks genom att antalet kontroller fördubblas.
Stångåstaden ställer även krav på entreprenörerna att de genomför löpande kontroll av att skatter och moms betalas av sina underentreprenörer. Våra projektledare kontrollerar att detta är utfört. Kontroller görs också för utvalda underentreprenörer att skäliga löner betalas genom att arbetsgivardeklaration begärs in och kontrolleras. Det arbetet görs av extern kontrollant.

Utökning till att även omfatta ombyggnadsprojekt
Stångåstaden har tidigare fokuserat på projekt där vi byggt nytt. Från och med 2024 så implementeras samma kontrollverktyg som vi haft i nyproduktion även på större ombyggnadsprojekt.

 

För mer information, kontakta gärna:
Jan Österlind (S), Styrelseordförande Stångåstaden, telefon 070-5515776
Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, telefon 072-574 96 60

Kontakter

Fredrik Törnqvist
Fredrik Törnqvist
VD
Heidi Berger
Heidi Berger
Marknadschef