Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Så vill vi bidra till sund konkurrens och schyssta villkor på byggarbetsplatser

Blogginlägg

Det förekommer tyvärr problem med fusk och dåliga villkor på byggarbetsplatser i Sverige. Det riskerar att bli en grogrund för organiserad brottslighet om vi inte agerar och arbetar förebyggande. Problemen handlar om allt från obetalda skatter, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter till illegal arbetskraft och dålig arbetsmiljö. Det leder också till en osund konkurrens på byggmarknaden. Fusk och kriminalitet riskerar att försämra kvaliteten på byggen, skapa social oro och resultera i att seriösa byggföretag slås ut.

Stångåstaden arbetar sedan länge med aktiviteter för att upprätthålla en sund konkurrens på våra byggarbetsplatser. Dels genom kravställning i upphandlingar, lokalt samarbete mellan Byggföretagen och de offentliga beställarna, förhandskontroller och kontroll under byggskedet. Vi är en stor aktör i regionen och vill vara en normbildare i branschen och regionen vi verkar i. Nu tänker vi ta ytterligare steg genom att öka både kravställningen och antalet kontroller.

Nytt samarbete med andra kommunala beställare
Vi har sedan tidigare ett bra samarbete mellan både olika beställare, entreprenadföretag och BF (Byggföretagen). Som ett ytterligare verktyg har vi startat ett fördjupat samarbete med våra två systerbolag Lejonfastigheter och Sankt Kors för att hjälpas åt att driva frågorna framåt.

Förhandskontroller
Vi kommer förstärka arbetet med förhandskontroller. Minst 10% av underentreprenörerna kontrolleras av extern kontrollant i varje projekt. Extern kontroll ska genomföras om misstankar finns eller om uppgifter är svåra att få fram för en underentreprenör. Vi kommer att använda Sveriges Allmännyttas ramavtal för att köpa det konsultstöd som behövs för kontrollerna. (Systemet Sveriges Allmännytta tagit fram är väldigt likt Rättvist Byggande)

Kontroll under byggskedet – antalet kontroller fördubblas
Arbetsplatskontroll genomförs idag oannonserat minst en gång per år för varje projekt. Där kontrolleras identitet och avstämningar görs mot ID06-lista och förteckning. Kontrollerna genomförs av en extern kontrollant. Detta moment förstärks genom att antalet kontroller fördubblas.
Vi ställer även krav på entreprenörerna att de genomför löpande kontroll av att skatter och moms betalas av sina underentreprenörer. Våra projektledare kontrollerar att detta är utfört. Kontroller görs också för utvalda underentreprenörer att skäliga löner betalas genom att arbetsgivardeklaration begärs in och kontrolleras. Det arbetet görs av extern kontrollant.

Utökning till att även omfatta ombyggnadsprojekt
Vi har tidigare fokuserat på projekt där vi byggt nytt. Från och med 2024 så implementeras samma kontrollverktyg som vi haft i nyproduktion även på större ombyggnadsprojekt.

Jag hoppas att ovanstående verktyg kan bidra till sund konkurrens och bättre villkor både i branschen och på de byggen som vi beställer. Räcker inte detta kommer vi givetvis att öka kravställningen ytterligare. Det är en oerhört viktig fråga som både vi och andra i branschen behöver hjälpas åt för att lösa.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Kontakter

Fredrik Törnqvist
Fredrik Törnqvist
VD