Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Kundundersökningen visar – nya arbetssätt har gett nöjdare lokalhyresgäster

Pressmeddelande

Stångåstaden genomför årligen kundundersökningen AktivBo där lokalhyresgäster får möjlighet att tycka till om sin lokal och Stångåstadens service. De senaste två åren har kundnöjdheten hos lokalhyresgästerna ökat markant och ligger nu i det övre spannet jämfört med rikssnittet.

Den fina ökningen med 6% (från 78,4% 2021 till 84,4% 2023), har naturligtvis inte skett av sig själv. Bakom ligger ett medvetet strategiskt tänk och en ordentlig genomlysning av organisationen.

– Vi är väldigt glada över att se en positiv trend i vårt serviceindex. Det betyder att vårt förändrade arbetssätt fungerar. En stor skillnad är att vi är flera som jobbar med affärsområde lokaler nu än för några år sedan. Vi har också förstärkt med viss kompetens och organiserat oss lite annorlunda, bland annat genom att skilja på offentliga och kommersiella lokaler, då vi vet att dessa två skiljer sig åt ganska mycket, säger Therese Lindh som är chef för affärsområde lokaler på Stångåstaden.

Undersökningen som gjordes under hösten 2023 visar att kunderna tycker att Stångåstaden tar kunden på allvar. Hela 91,8 % uppger det, vilket är en ökning med 3,9% från föregående år.

–Vi kan träffa våra kunder på ett mer strukturerat sätt nu. Det bygger starka, långsiktiga relationer och det ger oss möjligheten att vara lyhörda för deras behov utifrån just deras bransch och situation, det har gett goda resultat. Vi vill vara en flexibel, trygg och stabil samarbetspartner över tid, säger Therese Lindh som är chef för affärsområde lokaler på Stångåstaden.

Digital utveckling förenklar vardagen

Sedan något år tillbaka har Stångåstaden en ny webb som förenklar vardagen för lokalhyresgästerna. På webben kan kunderna själva administrera sina vardagliga ärenden som till exempel felanmälningar och hyresavier.

– Just digitaliseringen är något vi kommer fortsätta att satsa på. Allt för att förenkla för våra hyresgäster, så att vi tillsammans med dem kan fokusera på framtid och utveckling i våra kundmöten, säger Therese Lindh som är chef för affärsområde lokaler på Stångåstaden.

Andra resultat från kundundersökningen:

  • 89,6% uppger att Stångåstaden Håller vad dom lovar, en ökning med 5,1% från föregående år.
  • 91,7% upplever Trygghet i närområdet, en ökning med 5,6% från föregående år.
  • 86,8% uppger att Lokalen är anpassad efter verksamhetens krav, en ökning med 8,6% från föregående år.
  • 92,1% uppger att de Trivs i sin lokal.
  • 93,1% uppger att de Får valuta för hyran.

Enkäten skickades till alla Stångåstadens lokalhyresgäster och svarsfrekvensen var 49,6%.

Stångåstaden förvaltar drygt 400 lokaler runt om i Linköpings kommun och erbjuder lokaler i flera storlekar för olika typer av verksamheter. Det är allt från kontor, butiker och restauranger till förskolor och vård- och omsorgsboenden. 

Läs mer om Stångåstadens lokalverksamhet

Kontakter

Theresé Lindh
Theresé Lindh
Affärsområdeschef Lokaler