Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Sverige behöver höja renoveringstakten och göra en grön omställning

Blogginlägg

Det kommer rapporter nästan dagligen om hur bostadsbyggandet minskar. När jag lyssnar på kollegor ute i landet i både privata och offentligt ägda bolag så stämmer bilden. Det finns förstås undantag men de allra flesta avvaktar med nyproduktion. Det är svårare att få ihop kalkylen och dessutom finns presumtionshyresdomen som skapar osäkerhet kring intäktssidan. Sammantaget gör det här förstås att frågan om att effektivisera och försöka sänka kostnaderna för att bygga viktigare än någonsin.

Ebbepark, kvarteret Labbet. Foto: Björn Rallare

Ny Byggagenda

Jag har förmånen att få vara med i ett byggherreråd inom Sveriges Allmännytta. I rådet är det med kollegor från andra stora bostadsbolag, både privata och allmännyttiga. En gemensam nämnare är att alla som är med, investerar i både nyproduktion och ombyggnad. Rådet har funnits under många år och de senaste åren har fokus legat på att förbättra förutsättningar för att bygga nya bostäder. Vi tog bland annat fram en Byggagenda för några år sedan med förslag på vad som behöver göras för att både sänka byggkostnaderna och snabba på byggprocessen. Agendan har några år på nacken och vi kommer därför att göra en omarbetning av den under 2024.

Mer fokus på renovering och nya krav från EU på grön omställning

Svårigheten att bygga nytt och en lägre efterfrågan på bostäder på många orter har gjort att många skiftar fokus från nyproduktion till att renovera och bygga om istället. Vi ska därför försöka få med renoveringsfrågan när vi uppdaterar Byggagendan. Frågan är het även på EU nivå. Bostadssektorn står för en stor andel av klimatutsläppen och det är på gång ett nytt EU direktiv som heter Energy Performance Buildings Directive (EPBD). Slutförhandlingar mellan medlemsländerna pågår för fullt så alla detaljer är inte på plats. Innebörden och riktningen i direktivet innebär dock att alla fastigheter inom EU ska ha en energiprestanda som motsvarar nyproduktion senast år 2050. Det kommer få stor påverkan på nästan alla fastighetsägare. Sveriges Allmännytta har gjort överslagsberäkningar och konstaterat att det kommer att kosta medlemsföretagen sammanlagt över 500 miljarder att förflytta sitt bestånd till nybyggnadsenergiprestanda. Takten vi renoverar i idag behöver också höjas. Det kommer inte att bli lätt då många bolag i dagsläget drabbats av kraftigt höjda räntekostnader på kort tid ,vilket minskar möjligheterna att underhålla och renovera. Även för Stångåstaden blir detta en utmaning. När direktivet är klart kommer vi att göra egna noggranna beräkningar hur EPBD kommer att påverka oss. Därefter får vi se vilka anpassningar vi behöver göra av vår långsiktiga planering.

Vad behöver göras för att klara den här nödvändiga omställningen?

Det är en stor utmaning för oss i Sverige. Ute i Europa är det också en stor fråga. Där har många länder dessutom kallhyra som standard. Det innebär att en fastighetsägare ska göra stora investeringar utan att kunna ta del av besparingen. Jag tror därför att det kommer krävas olika former av stöd för att det ska vara möjligt att ställa om hela Europas bostadsbestånd till 2050.

Kan vi göra någonting i Sverige för att underlätta? Då kommer man tillbaka till det jag började att skriva om, nämligen förutsättningarna för att bygga nytt och bygga om. I Byggagendan kommer vi med stor säkerhet att ha kvar stora frågor som att undantas från LOU och att lägga moms på hyran. Bara dessa frågor kan skapa mycket bättre förutsättningar för att höja renoveringstakten. En annan viktig aspekt är att det fortfarande finns obalanser mellan upplåtelseformerna där småhus till exempel har möjligheter till ROT-stöd som inte finns för flerbostadshus. Att effektivisera, förändra regelverk, använda digital teknik och hitta smartare sätt att bygga till lägre kostnad är alltså mer aktuellt än någonsin.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn. 

Bilder

Fredrik Törnqvist,  Foto: Lasse Hejdenberg
Fredrik Törnqvist, Foto: Lasse Hejdenberg