Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Stångåstaden går mot strömmen och fortsätter bygga nytt

Blogginlägg

På kort tid har det blivit mycket tuffare förutsättningar för fastighetsägare. Förutom den byggkostnadskris som drabbat oss som en följd av pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har också räntorna ökat kraftigt. Fastighetsbranschen är kapitalintensiv och räntehöjningarna har slagit väldigt hårt mot sektorn. Det slår förstås extra hårt mot de bolag som har en högre belåningsgrad. Dessutom syns en avmattning i efterfrågan i många kommuner i landet.

Stångåstaden gjort nyligen ett viktigt förvärv som möjliggör fler bostäder i Ebbepark, Linköping.

Stångåstaden är relativt sett lägre belånade än det genomsnittliga bostadsbolaget i landet. Vi har jobbat hårt med vår ekonomi under många år och har dessutom gjort några större affärer som bidragit till att vi kunnat sänka vår skuldsättning. Nu har vi en möjlighet att dra nytta av det. När nästan hela fastighetssverige bromsar sina investeringar ser vi en möjlighet att fortsätta bygga fler bostäder. Bostadsbristen är ju inte borta även om vi ser en viss avmattning i efterfrågan även i Linköping. Jag har varit med länge i branschen och har sett att tidigare kriser bidragit till att skapa en ryckighet i bostadsproduktionen. Stångåstaden har ett övergripande uppdrag att göra Linköping till en bättre plats och bo och leva i. Då är bostadsförsörjning ett av de viktigaste områdena att bidra inom. Vi går därför mot strömmen i bostadssverige och har för avsikt att fortsätta investera. Det är viktigt för vår stad men också viktigt för entreprenadmarknaden som annars riskerar att tappa kompetens de kommande åren.

Flera hundra bostäder under produktion

I dagsläget pågår produktion av flera hundra nya bostäder i Ebbepark, Skäggetorp och i city. En signal från oss är att vi nyligen handlat upp ytterligare två bostadsprojekt. Ett på Djurgårdsgatan och ett på Folkungavallen. I dagarna har vi också gjort ett viktigt förvärv för framtiden som möjliggör fler bostäder i kvarteret Labbet i Ebbepark. När vi startade arbetet med Ebbepark tillsammans med vårt systerbolag Sankt Kors för tio år sedan planerade vi för ca 500 bostäder. Nu ligger vår prognos på drygt 1000 bostäder när vi är klara med området om några år.

Täta samarbeten med entreprenörer en nyckel till framgång

Utöver satsningarna ovan håller vi på i fyra samverkansprojekt för att försöka handla upp ännu fler bostäder. Där arbetar vi tätt tillsammans med våra entreprenörer i ett tidigt skede enligt en framgångsrik samverkansform. Tillsammans arbetar vi fram nya lösningar för att få ekonomiskt gångbara projekt. Den här samverkansformen är en viktig nyckel för att kunna fortsätta bygga nya bostäder i Linköping.

På Djurgården hoppas vi komma igång med 200 nya bostäder i en helt ny stadsdel. Det pågår också så kallade FAS1:or för 210 bostäder i Ebbepark, 150 studentbostäder vid Flamman och 200 bostäder i Berga. Förhoppningsvis kan vi hitta byggkostnadsnivåer som möjliggör att vi får igång några eller alla ovanstående projekt framåt. Vi fortsätter förstås även att satsa på underhåll och ombyggnation. För 2023 räknar vi med en oförändrad underhållsbudget och en fortsatt satsning på ombyggnad. Det pågår till exempel en större upphandling för att starta omdaningen av Ryd.

Vi tror att våra satsningar är viktiga för Linköping och hoppas att det ska bidra till både fler bostäder och fler arbetstillfällen och till att långsiktigt stärka vår region. När vi är igenom krisen har vi förhoppningsvis varit med och skapat ännu bättre förutsättningar för Linköpings utveckling.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Kontakter

Fredrik Törnqvist
Fredrik Törnqvist

Bilder

Stångåstaden gjort nyligen ett viktigt förvärv som möjliggör fler bostäder i Ebbepark, Linköping.
Stångåstaden gjort nyligen ett viktigt förvärv som möjliggör fler bostäder i Ebbepark, Linköping.