Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Linkstep fortsätter sätta Linköpingsbor i sysselsättning

Pressmeddelande

Stångåstadens kompetensförsörjningssatsning Linkstep, som hittills hjälpt cirka 227 personer till egenförsörjning, kommer att fortsätta sin verksamhet även under 2023. Satsningen fortsätter bedrivas i Stångåstadens regi med Linköpings kommun som huvudfinansiär.

– Vi är oerhört glada och stolta över att vi kan fortsätta detta viktiga arbete. Att fler kan försörja sig själva och ha ett jobb att gå till gynnar både oss som fastighetsägare och våra hyresgäster. Det går dessutom helt i linje med vårt uppdrag att utveckla Linköping och skapa trygga och attraktiva bostadsområden, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Linkstep har drivits av Stångåstaden sedan 2019. Inledningsvis med finansiering från Linköpings kommun men under de senaste två åren med finansiering från Europeiska socialfonden, ESF. Linköpings kommun går in med en finansiering på 2,5 msek årligen under avtalstiden (2023–2025).

– Det känns väldigt bra att Linkstep fortsätter sin verksamhet nu i ännu tätare samverkan med Linköpings kommun. Verksamheten kompletterar på ett bra sätt övriga insatser som kommunen erbjuder till de som står utanför arbetsmarknaden, säger Mikaela Schullström, förvaltningsdirektör Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen.

– Tillsammans för Linköping (S+M) vill erbjuda så många vägar som möjligt till egen försörjning. Vi ser att Linkstep är ett utomordentligt komplement till övriga insatser. Därför har vi avsatt medel i nämndens internbudget för att driva Linkstep vidare med oförminskad styrka, säger Fredrik Lundén (M), ordförande för arbetsmarknadsnämnden.

Linkstep fungerar som en länk mellan arbetssökande och näringslivet. Utifrån individens utmaningar och behov visar Linkstep olika vägar till sysselsättning och kan matcha näringslivets efterfrågan mot deltagare med rätt kompetens.

Läs mer om LinkSteps verksamhet på Stångåstadens hemsida.

Kontakter

Fredrik Törnqvist
Fredrik Törnqvist
VD

Bilder

LinkStep
LinkStep