Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vi storsatsar för att förnya stadsdelen Ryd

Blogginlägg

Vi tänker göra en riktigt stor satsning på att förnya Ryd de kommande åren. Det är Stångåstadens absolut största stadsdel med många vanliga bostäder, studentbostäder och en fin centrumanläggning. Ryd är en del av miljonprogrammet som har många kvalitéer men också många tekniska brister och brist på variation. Satsningen är omfattande och kommer kräva att vi arbetar under många år med att förnya husen och bostadsmiljöerna. Vi vill förstås göra det i nära samarbete med alla våra hyresgäster och andra intressenter som finns i stadsdelen.

Finns det bra exempel på andra som lyckats?

Absolut, Helsinborgshem är på god väg att förnya ett miljonprogramsområde på ett bra sätt! Jag besökte Helsingborg i somras för att titta på den stora bomässan H22. Där har våra kollegor i Helsingborgshem gjort en stor satsning på att omdana Drottninghög, ett av deras miljonprogramsområden. Drottninghög håller på att förändras med hållbarhet i fokus när de bygger nytt, renoverar och utvecklar utemiljö och parker tillsammans med kommunen och ett antal andra intressenter och nya investerare. Satsningen är spännande och viktig inspiration för oss inför vår resa med Ryd. Kolla gärna in länken: h22.se/drottninghog

Hur ska framtidens Ryd se ut?

Vi har under en tid arbetat med en slags ”masterplan” för vad vi vill förändra med Ryd. Här är några exempel på vad som ingår i våra planer:

Renovera befintliga bostäder

Att renovera våra befintliga bostäder i Ryd och göra det smart och med variation är förstås en viktig del av förnyelsen. Vi har börjat använda en modell när vi renoverar i Berga som innebär att vi gör en kärna av åtgärder som måste genomföras då husen börjar bli gamla. Det gäller framför allt nya installationer, nya kök och nya badrum. I övrigt försöker vi skapa en valfrihet så att alla inte behöver göra likadant. Det ger hyresgästen en möjlighet både att påverka boendekostnaden och att sätta en personlig prägel på bostaden.

Bygga nya bostäder och ny handel

Det ingår även i våra planer att komplettera och utveckla vårt fastighetsbestånd i Ryd. Vi skulle till exempel vilja få in radhus och vi har hittat ett antal möjliga förtätningslägen för det. Vi vill också gärna bygga och komplettera med nya flerbostadshus och nya studentbostäder. Vi hoppas dessutom kunna skapa och erbjuda bostadsrätter i stadsdelen. Idag finns inte en enda bostadsrätt i hela Ryd.

Ytorna runt centrum skulle även kunna kompletteras med både ny handel och nya bostäder. Allt är förstås långsiktiga idéer som kräver nära samverkan, inte minst med kommunen både för att förändra detaljplaner och hitta gemensamma satsningar. Vi jobbar väldigt gärna tillsammans med andra aktörer som vill investera i Ryd. Det är en stor uppgift att utveckla en hel stadsdel och betydligt lättare om vi är fler som hjälps åt.

 

Visionsbild av odlingstråk, M5 Arkitekter.

Trygghet och dialog i fokus

Trygghetsfrågorna är givetvis också centrala. Det är ingen överdrift att säga att det är vår stora samhällsutmaning i hela landet just nu. Att utveckla utemiljön och livet mellan husen är därför en prioriterad fråga. Vi behöver genomföra en mängd åtgärder för att öka den upplevda tryggheten. Det kan både vara fysiska åtgärder som vi gör när vi bygger om och bygger nytt eller andra åtgärder, till exempel att främja sysselsättningen eller samverka med andra för att ordna aktiviteter för barn och ungdomar. Vårt långsiktiga arbete med stadsdelsutveckling som pågår kommer förstås att fortsätta och vara en viktig del av förnyelsearbetet i Ryd. Allt vi gör måste förstås ske i nära dialog med våra hyresgäster och andra intressenter som finns i stadsdelen.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Bilder