Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Stångåstaden storsatsar för att förnya stadsdelen Ryd i Linköping

Pressmeddelande

I Ryd har Stångåstaden sitt största bestånd med många vanliga bostäder, studentbostäder och en fin centrumanläggning. Fastigheterna byggdes på 1960-talet och är i behov av renovering. I samband med renoveringsarbetet som preliminärt påbörjas runt årsskiftet 2023/2024, gör Stångåstaden en stor satsning för att utveckla och förnya stadsdelen. Ett arbete som kommer att pågå fram till 2035.

Visionsbild odlingsstråk av M5 Arkitekter

Satsningen är omfattande. De befintliga bostäderna ska renoveras och fastigheterna ska uppdateras till rådande standarder. Att utveckla utemiljön och livet mellan husen är också en prioriterad fråga och viktig för det trygghetsskapande arbetet. Ambition är att ta ett helhetsgrepp och i det ingår även planer på att komplettera och utveckla fastighetsbeståndet i Ryd.

–          Vi skulle exempelvis vilja få in radhus i området och vi har hittat ett antal möjliga förtätningslägen för det. Vi vill också gärna bygga och komplettera med nya flerbostadshus och nya studentbostäder. Vi hoppas dessutom kunna skapa och erbjuda bostadsrätter i stadsdelen, något som saknas helt idag. Även ytorna runt centrum skulle kunna kompletteras med både ny handel och nya bostäder, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Idéerna är långsiktiga och kräver samverkan för att hitta gemensamma satsningar i stadsdelen.

–          Det är en stor uppgift att utveckla en hel stadsdel. Därför är vi glada över att vi redan nu jobbar tillsammans med andra bostadsbolag och aktörer i stadsdelen i en samverkansgrupp. Där diskuteras gemensamma frågor och förbättringar som kan utveckla området över tid, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Renovering pågår fram till 2035

Den första etappen i renoveringen för Stångåstadens kunder påbörjas preliminärt runt årsskiftet och görs i nära samarbete med hyresgästerna.

–          Att renovera smart och med variation är en viktig del av förnyelsen. Vi har börjat använda en modell när vi renoverar i Berga som innebär att vi gör en kärna av åtgärder som måste genomföras då husen börjar bli gamla. Det gäller framför allt nya installationer, nya kök och nya badrum. I övrigt försöker vi skapa en valfrihet så att alla inte behöver göra likadant. Det ger hyresgästen en möjlighet både att påverka boendekostnaden och att sätta en personlig prägel på bostaden, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Under våren får hyresgästerna även möjlighet att lämna generella synpunkter och önskemål kring utvecklingen av området genom att svara på en enkät. För att möta upp och besvara frågor kommer Stångåstaden efter sommaren att öppna en möteslokal i Ryds centrum. Där kommer man att kunna ta del av resultatet från enkäten och få mer detaljerad information om hur arbetet fortskrider och planeras framåt.

Kontakter

Fredrik Törnqvist
Fredrik Törnqvist
VD

Bilder

Visionsbild odlingsstråk av M5 Arkitekter
Visionsbild odlingsstråk av M5 Arkitekter