Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Stångåstadens nya hyror klara

Pressmeddelande

Stångåstaden och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror för 2023. Överenskommelsen innebär en höjning av hyrorna med 3,95 procent och gäller från den 1 mars.

För en hyresgäst med en normalstor trea innebär överenskommelsen en höjning med ungefär 280 kronor per månad. Ingen hyresgäst behöver betala någon retroaktiv hyra.

–          Det har varit en utmaning att förhandla mitt i en omfattande kris med skenande kostnader som påverkar oss alla, både våra hyresgäster och oss som bolag. Dessutom har vi förhandlat efter en ny modell. Utgångsläget har därför varit tuffare än på många år. Internt har vi lagt stor vikt i budgetarbetet på att hitta besparingar och effektiviseringar för att kunna fortsätta satsa på att underhålla våra fastigheter och erbjuda våra kunder en riktigt bra och effektiv service, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

–          Det har varit tuffa förhandlingar, det ekonomiska läget i landet är ansträngt och det har märkts under förhandlingen här liksom på andra orter. Trots det har vi haft konstruktiva förhandlingar, vilket känns positivt. Alla drabbas av de ökade kostnaderna i samhället och det är helt orimligt om hyresgästerna ensamma ska få bära bördan, säger Benny Andersson, förhandlare Hyresgästföreningen region Sydost.

Ny förhandlingsmodell jämnar ut hyreshöjningen

I årets hyresförhandling har en ny förhandlingsmodell använts. Överenskommelsen om modellen är träffad på nationell nivå mellan Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Fem parametrar har beaktats i förhandlingen; KPI, BNP-utvecklingen, taxor, kostnadsutveckling för förvaltning och underhåll samt ränteutvecklingen.

Modellen innebär att förhandlingsunderlaget utgår från innevarande år samt två år bakåt. Det gör att effekten av kostnadsutvecklingen som slagit till under 2022 inte slår igenom med mer än en tredjedel i årets förhandling. Det får en utjämnande och mildrande effekt för hyresgästerna men det kan bli ansträngt för många bostadsbolag som inte får kostnadstäckning till 2023. Utjämningen som uppstår genom att man tittar bakåt gör att höjningen dämpas 2023 men de närmaste åren kan den bli något högre jämfört med tidigare års höjningar även om kostnadsökningarna går tillbaka.

Som hyresgäst hos oss hittar du mer information på Mina sidor

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vi äger och förvaltar cirka 18 000 lägenheter, 4 100 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 40 byggnader med kulturhistoriskt värde och förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Organisationens grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Organisationen är partipolitiskt obunden.