Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Hyresförhandlingarna klara för 2023

Blogginlägg

Vi har träffat en överenskommelse om hyrorna för 2023. Bostadshyrorna höjs med 3,95% från den 1 mars 2023. För en normaltrea innebär det en höjning om ca 280 kr per månad. Den allra nyaste nyproduktionen undantas eller får halv höjning och bostäder med kallhyra som har eluppvärmning får också halv höjning.

Tufft läge mitt i en omfattande kostnadskris.

Det har varit en utmaning att komma överens mitt i en omfattande kris med skenande kostnader som påverkar oss alla. Precis som andra företag påverkas vi också av kraftigt ökade kostnader. Utgångsläget har därför varit tuffare än på många år. Internt har vi lagt stor vikt i budgetarbetet på att hitta besparingar och effektiviseringar för att kunna fortsätta satsa på att underhålla fastigheterna och erbjuda våra kunder en riktigt bra och effektiv service.

Nytt system för att hyresförhandla. Ger dämpande effekt för hyresgäster.

Förutom kostnadskrisen har vi ett nytt system för att förhandla hyror som sjösatts till förhandlingarna om 2023 års hyror. Fem parametrar ska beaktas i förhandlingen; KPI, BNP utvecklingen, taxor, kostnadsutveckling för förvaltning och underhåll samt ränteutvecklingen. Parametrarna ska viktas och sedan tittar man på innevarande år samt ytterligare två år bakåt. Det gör att effekten av kostnadsutvecklingen som slagit till under 2022 inte slår igenom med mer än en tredjedel i årets förhandling. Det får en utjämnande och mildrande effekt för hyresgästerna men det kan bli ansträngt för många bostadsbolag som inte får kostnadstäckning till 2023. Utjämningen som uppstår genom att vi tittar bakåt gör att höjningarna blir lägre 2023 men kan bli något högre de kommande åren även om inflationen går tillbaka. Överenskommelsen är träffad på nationell nivå. Även om parametrarna är tydliga har parterna tolkat överenskommelsen på väldigt olika sätt. Det har skapat osäkerhet och försvårat förhandlingarna på många håll i landet. Om systemet implementerats under ett år med mera normal kostnadsutveckling hade införandet säkert gått enklare. När parterna är igenom alla förhandlingar och tvister så tror jag att systemet behöver förtydligas och utvecklas vidare.

Varför behöver vi höja hyrorna?

Jag har skrivit om det förut men jag tycker det tål att upprepas. Alla våra intäkter kommer från hyrorna som våra kunder betalar. Precis som för vilket företag som helst. Grunden till att vi behöver höja hyrorna är att även vi drabbas av den globala kostnadskrisen. Allting har blivit mycket dyrare. El- och byggkostnader skenar, räntorna ökar kraftigt och vi har ett allmänt inflationstryck på över 10%. Om inte vi långsiktigt får täckning för den allmänna kostnadsutvecklingen så behöver vi dra ned och sänka kvaliteten. Det skulle till exempel kunna innebära sämre service och mindre underhåll till våra kunder. Det tycker vi är fel väg.

Vi har ett uppdrag idag att utveckla Linköping och göra den till en bättre stad både att leva i och driva näringsverksamhet i. Då behöver vi ta ansvar, vara långsiktiga och ha ordning på vår ekonomi och tjäna pengar för det är då vi kan göra bra saker i våra stadsdelar. Det är också då vi har råd att investera i nya bostäder och bidra till att bygga bort bostadsbristen. Jag noterar också att det fortfarande finns missförstånd kring hur ett offentligt ägt bostadsbolag fungerar. Många tror till exempel att vi har skattepengar i vår verksamhet. Det är helt fel. Vi har ett uppdrag att driva en verksamhet efter affärsmässiga principer sedan många år tillbaka. Detta regleras i en särlagstiftning för Allmännyttiga bostadsbolag som heter Allbolagen.

Går det att förenkla och förändra förhandlingsarbetet?

Jag har jobbat med bostäder i en massa år och varit med om ett stort antal hyresförhandlingar. Ofta sliter förhandlingsarbetet på oss parter i landet även om vi lyckas komma överens. När vi analyserar utfallet av hyresförhandlingarna över tid och jämför med inflationen så konstaterar jag att vi i Linköping haft en hyresutveckling som är i nivå med inflationen de senaste 25 åren. Det kan variera lite från år till år men över tid är det väldigt lika. Med det som utgångspunkt så kanske det är dags att tänka nytt och införa ett index på bostäder precis som vi har för kommersiella lokaler. När vi ska bygga om, arbeta med systematisk hyressättning eller diskutera förvaltningskvalitet kan vi förhandla men i övrigt tror jag det skulle fungera bättre med att indexreglera hyrorna med KPI eller någon annat lämpligt mått. Det blir mer förutsägbart både för hyresgäster och fastighetsägare. Tiden vi lägger på att förhandla kan vi istället lägga på att utveckla hyresrätten tillsammans.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Bilder