Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vi satsar på ännu mer förnyelsebar energi

Blogginlägg

Om vi ska göra skillnad på riktigt för klimatet så måste vi göra saker. På Stångåstaden gillar vi att driva utvecklingsfrågor och vara en aktör som ligger ett steg före. Det gäller förstås även klimatfrågan. Vi var tidigt ute och satsade på vindkraft i samverkan med ÖrebroBostäder och Tekniska verken genom det gemensamma bolaget Bixia Gryningsvind. Vi har även testat solenergi och har fram till idag 14 solcellsanläggningar på våra tak och fasader. Nu utökar vi satsningar på både vindkraft och solenergi.

Utökad satsning på vindkraft

Landbaserad vindkraft har varit det kraftslag av förnyelsebara energiproduktion som det varit lättast att nå lönsamhet i de senaste åren. Bixia Gryningsvind är bildat för drygt 10 år sedan och äger idag åtta stora vindkraftverk. Stångåstaden och ÖrebroBostäder äger 40% vardera och Tekniska verken äger resterande 20% av aktiekapitalet. Bolaget producerar ett normalår ca 41 Gwh. Som jämförelse så använder Stångåstaden ca 25 Gwh per år för all fastighetsel samt den hushållsel som våra studentbostäder förbrukar. Vår andel av de 41 Gwh som Gryningsvind producerar motsvarar alltså ungefär 2/3 av vår totala elanvändning.

Vindkraftsbranschen har varit en mer volatil bransch än fastigheter. Under några av de första åren efter vår satsning så satte både låga elpriser och snabb teknikutveckling press på vindkraftsinvesteringar i landet. Idag har förutsättningarna förbättrats radikalt och det är en lönsam affär. Man kan säga att vinden har vänt för vindkraften. Vi har därför bestämt oss för att satsa vidare tillsammans med Örebrobostäder och Tekniska verken. Bixia Gryningsvind kommer att förvärva två nya verk, vilket gör att produktionen ökar från ca 41 Gwh till ca 68 Gwh per år. Det innebär att vi på årsbasis producerar el som motsvarar all fastighetsel hos både Stångåstaden och ÖrebroBostäder.

Solenergi

Det har historiskt varit lite tuffare att skala upp investeringar i solenergi och få dem lönsamma. Idag har vi helt nya förutsättningar i en ny omvärld med lägre priser på solceller och långsiktigt högre elpriser. Som jag skrev ovan så har vi 14 anläggningar med solceller men produktionen har varit ganska begränsad. Elen från solceller som vi producerar står idag för ca 1% av vår elanvändning. Vi genomförde en större utredning kring solceller i eget bestånd under slutet av förra året. Resultatet av utredningen gav en bra inriktning på vilka fastigheter vi skulle titta vidare på. Utredningen visade också att det är lönsamt att använda en så stor del som möjligt av produktionen för eget bruk i bolaget. Därför är studentbostäder oftast bättre lämpade än vanliga bostäder beträffande solceller då hushållselen ingår i hyran. Vi har nu bestämt oss för att göra en stor satsning i vårt studentområde i Valla där vi ska investera i solceller på många tak. Beslutet är fattat i styrelsen och när solcellerna är på plats kommer vi att gå från en årlig produktion på ca 0,25 Gwh till 1,0 Gwh från solel. Det gör också att vår andel el från solceller ökar från ca 1% till ca 4%.

Varför satsa på vindkraft och solenergi?

Fastighetsbranschen är en av de branscher som förbrukar allra mest energi. Då är det viktigt att vi vågar göra saker som gör skillnad för klimatet. Vi ska givetvis fortsätta satsa på att bygga nya energieffektiva hus, spara energi i det befintliga beståndet och se till att vi minskar vår klimatpåverkan i byggskedet. Men genom att satsa på både vindkraft och solenergi kan vi göra ännu mer för klimatet. Kan vi bara säkerställa att de satsningar vi gör är långsiktigt ekonomiskt hållbara så ser vi tydliga synergier mellan att äga förnyelsebar energi och bostäder. Vi kan minska vårt totala klimatavtryck, tjäna på det ekonomiskt och framför allt se till att klimatet tjänar på det.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

 Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Bilder