Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Storsatsning på vindkraft

Pressmeddelande

Stångåstaden, Örebrobostäder och Tekniska Verken, som tillsammans äger bolaget Bixia Gryningsvind, investerar i ytterligare två vindkraftverk. Satsningen innebär en ökning av årsproduktionen från ca 41 Gwh per år till ca 68 Gwh per ett normalår. Detta motsvarar Stångåstadens och ÖrebroBostäders totala användning av fastighetsel.

– Fastighetsbranschen är en av de branscher som förbrukar allra mest energi. Då är det viktigt att vi minskar vårt klimatavtryck och vågar göra saker som gör skillnad för klimatet. Vi var tidigt ute och satsade på vindkraft i samverkan med ÖrebroBostäder och Tekniska verken genom det gemensamma bolaget Bixia Gryningsvind. Satsningen innebär att vi på Stångåstaden kommer att bli helt självförsörjande på fastighetsel och därmed uppnå vårt övergripande mål att all fastighetsel vi förbrukar ska komma från vår egenproducerade förnyelsebara vindel senast 2025, säger Fredrik Törnqvist VD på Stångåstaden.

– Det är genom samarbeten vi genomdriver de stora förändringarna. Satsningen på vindkraftverk är en sådan. I en tid av energikris är egenproducerad el en allt viktigare beståndsdel för att klara landets energiförsörjning. En årsproduktion på 68 Gwh motsvarar med råge den energiförbrukning våra bolag har tillsammans. Detta är ett viktigt steg som bidrar till att göra ÖBO, Örebro och Sverige klimatneutralt, säger Ulf Rohlén, vd ÖrebroBostäder.

Landbaserad vindkraft har varit det kraftslag av förnyelsebara energiproduktion som det varit lättast att nå lönsamhet i de senaste åren. En ny park har utvecklats av Tekniska verken i Sunne där Bixia Gryningsvind har möjlighet att förvärva andelar som motsvarar två verk i parken.

– På Tekniska verken är vi stolta över att Bixia Gryningsvind nu förvärvar två vindkraftverk i vår vindpark i Sunne. För oss är det viktigt att driva utvecklingen av förnybar energi framåt. En del i denna process handlar om att vi kan avyttra delar av våra vindparker till trygga parters. I och med ett gemensamt ägande kan vi hålla en högre takt i utbyggnaden av Sveriges vindkraft, säger Henrik Valent som är affärsenhetschef vindkraft på Tekniska verken i Linköping.

Bixia Gryningsvind bildades 2009 där Stångåstaden och Örebrobostäder äger 40% vardera och Tekniska verken äger resterande 20% av aktiekapitalet. Totalt äger bolaget tio vindkraftverk. Stångåstaden använder totalt ca 25 Gwh fastighetsel per år (hela koncernen inkluderat Studentbostäder) och ÖrebroBostäder använder cirka 27 Gwh.

För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Törnqvist, VD Stångåstaden, telefon 072-574 96 60
Ulf Rohlén, VD ÖrebroBostäder, telefon 0707-19 44 57
Henrik Valent, affärsenhetschef vindkraft på Tekniska verken, telefon 073-037 60 15

Kontakter

Fredrik Törnqvist
Fredrik Törnqvist
VD

Bilder