Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Stångåstaden satsar på solceller

Pressmeddelande

Stångåstaden satsar på att utöka andelen förnyelsebar energi och har ambitiösa hållbarhetsmål. När det gäller solenergi är målet att 5 % av elen bolaget använder ska komma från egen solenergi senast 2025. Därför har Stångåstaden beslutat att installera solceller på studentbostadsområdet Irrblosset.

Studentbostadsområdet Irrblosset i Linköping ska få nya solpaneler

–          Att satsa på solenergi är ett led i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Tillsammans med andra satsningar vi gör, tar det oss närmare vårt övergripande klimatmål som är att minska andelen köpt energi med 25 % till år 2025, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Under året har en kartläggning gjorts över vilka tak som ansetts lämpliga att installera solpaneler på. Ungefär 30 procent av taken bedömdes lämpliga utifrån graden av solstrålning och de 10 fastigheter med bäst förutsättningar utreddes vidare. Valet föll slutligen på studentbostadsområdet i Valla, kallat Irrblosset. I området har Studentbostäder idag närmare 800 studentbostäder. Produktionen från de nya solcellerna kommer motsvara drygt 40% av Irrblossets genomsnittliga elanvändning.

Den föreslagna anläggningen producerar drygt 0,7 GWh om året. Tillsammans med övriga solcellsanläggningar ger det en produktion som motsvarar ungefär 4% av Stångåstadens totala elanvändning. Kostnaden för investeringen uppgår till totalt 15,2 mkr.

Kontakter

Fredrik Törnqvist
Fredrik Törnqvist
VD

Bilder

Studentbostadsområdet Irrblosset i Linköping ska få nya solpaneler
Studentbostadsområdet Irrblosset i Linköping ska få nya solpaneler