Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Fastighetsägare går samman för ett tryggare Berga

Pressmeddelande

Fem av de största fastighetsägarna i stadsdelen Berga i Linköping har tillsammans skapat en fastighetsägarförening. Genom ett tätare samarbete är förhoppningen att åstadkomma ett tryggt och trivsamt Berga.

Fastighetsägarföreningen kommer att stötta och driva initiativ som leder till att människor trivs och känner sig trygga i Berga. Det kan handla om allt från att skapa mötesplatser och fritidssysselsättning till att föreslå och verka för detaljplaneändringar som gagnar stadsdelen.

–          Vi vet att vi som fastighetsägare spelar en viktig roll för Bergas utveckling. Vi finns närvarande, vi känner våra hyresgäster och deras behov och vi vill alla spela en aktiv roll i att utveckla området i positiv riktning. Vi jobbar redan idag tätt tillsammans i många frågor men genom att öka och formalisera samarbetet ytterligare hoppas vi få ännu större genomslagskraft för de satsningar vi gör, säger Mia Powalko, stadsdelsutvecklare i Berga på Stångåstaden och ordförande i fastighetsägarföreningen under det första året.

Fastighetsägarna som ingår i föreningen är HSB, Heimstaden, ICA Fastigheter, Lejonfastigheter och Stångåstaden. Föreningen kommer ha särskilt fokus på frågor som ligger utanför respektive organisations ordinarie förvaltning.

Visionen för fastighetsägarföreningen är att Berga ska vara en trivsam och inspirerande livsmiljö för alla åldrar. För att nå dit kommer föreningen bland annat att lägga fokus på följande:

  • Vara en tydlig och stabil aktör i Berga och verka för en högre sysselsättnings- och utbildningsgrad.
  • Skapa en meningsfull fritid för både barn, ungdomar och vuxna.
  • Säkerställa att nya initiativ ingår i ett helhetstänk för stadsdelen.
  • Påverka utvecklingen av infrastrukturella initiativ.
  • Säkerställa en positiv utveckling för Berga som stadsdel och för boende och verksamma i stadsdelen genom goda samarbeten med andra viktiga aktörer

Bilder