Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Två av tre är positiva till lägenhet renoverad genom återbruk

Nyheter

Begreppet återbrukslägenhet kan vara nytt för många, men är redan idag en välkänd renoveringsprincip. En nyligen genomförd undersökning visar att två av tre vill se sina hyreslägenheter renoveras enligt denna, mer klimatsmarta metod.

Bild från en återbrukad lägenhet. Foto: Lundbergs Fastigheter

Fastighetsbranschen har en stor potential att bidra i klimatomställningen och den cirkulära ekonomin, och många fastighetsägare känner ett stort ansvar för att göra just detta. För att ta reda på allmänhetens attityd kring återbruk av byggmaterial och produkter vid renoveringar av lägenheter genomfördes under försommaren en undersökning bland hyresgäster och personer som står i kö för att få lägenhet.

Ungefär en tredjedel av de svarande tycker att en lägenhet som renoverats med återbrukat material är mer attraktiv än en lägenhet renoverad med endast nytt material. Majoriteten uttrycker dessutom att de skulle känna stolthet om deras hyresvärd visade ett tydligt klimatengagemang, och man är intresserad av att veta vilken klimatpåverkan en genomförd renoveringen har haft.

Resultatet av undersökningen mottas med optimism från fastighetsmarknadens alla parter. Den är beställd av Återbruksnätverket som består av företrädare från Hyresgästföreningen, privata och kommunala fastighetsföretag.

– Hela fastighetsbranschen behöver arbeta för att i första hand bevara och återbruka framför att ta nya resurser i anspråk så att vi minimerar vår klimatpåverkan. För att nå dit behöver vi utveckla nya arbetssätt och samverkansformer som stödjer ett ökat återbruk. Det arbetet ser vi fram emot att driva vidare tillsammans med andra aktörer. Det är också glädjande att se att en så stor andel av de tillfrågade hyresgästerna signalerar att det är rätt väg att gå, säger Malin Ribbenhed, hållbarhetschef på Stångåstaden.

 – Att ta tillvara och återanvända material som innerdörrar, vitvaror och WC-stolar när vi renoverar lägenheter är ett naturligt sätt för oss att bidra till den cirkulära ekonomin. Vi återbrukar redan idag mycket i vår löpande förvaltning, men vi kan göra ännu mer. Och precis som undersökningen visar ser vi ett stort intresse från våra hyresgäster kring hur vi arbetar med hållbarhet och miljöfrågor. Det ökar vårt engagemang för att jobba ännu hårdare med att minska vårt klimatavtryck, säger Per-Otto Bengtsson, energi- och miljöchef på Victoriahem.

Lundbergs Fastigheter har tillämpat återbruksprincipen när en tvåa i fastigheten Eken i Norrköping skulle renoveras. Vid renoveringen användes näst intill enbart återbrukade material och produkter. Till exempel lackerades befintliga dörrar om, vitvaror och badrumsinteriör togs från förvaltningens lager och befintliga köksluckor fick en uppfräschning. Klimatavtrycket blev 75% lägre jämfört med en vanlig renovering.

 – Det har varit väldigt roligt att jobba med det här projektet, säger Anna Fredriksson, Projektledare på Lundberg Fastigheter. Resultatet av renoveringen har överträffat våra förväntningar och intresset för att bo i lägenheten blev större än vi hade kunnat drömma om!

Om Återbruksnätverket

Nätverket startades av Sweco 2019 och samlar fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter och konsulter som vill öka återbruket inom regionen. Sedan hösten 2022 är nätverket en del av ÖBKN- Östergötland bygger klimatneutralt. Deltagare och ägare till rapporten är Sweco, Victoriahem, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, Lundbergs och Stångåstaden, som sett ett behov av att arbeta fokuserat med återbruk i just hyresrätter.

Bilder

Bild från en återbrukad lägenhet. Foto: Lundbergs Fastigheter
Bild från en återbrukad lägenhet. Foto: Lundbergs Fastigheter