Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Stångåstaden 80 år i samhällets tjänst

Pressmeddelande

Den 2 oktober fyllde Stångåstaden 80 år. Bolaget bildades i en orolig tid när andra världskriget rasade och det rådde bostadsbrist i väldigt många städer. I starten bestod uppdraget i huvudsak av att uppföra och äga enklare bostadshus, huvudsakligen små lägenheter. Stångåstaden har haft stor påverkan på Linköpings utveckling genom åren. Uppdraget och förutsättningarna har förändrats rejält från starten men mycket är också sig likt. Idag har vi en bredare och större uppgift från vår ägare Linköpings kommun. Vi ska göra Linköping till en bättre stad att bo och leva i och driva näringsverksamhet i – ett uppdrag som inspirerar oss!

1940–1980, tillväxtår och en period då staten bidrar med generösa subventioner

Verksamheten startade i ganska liten skala på 40-talet och det allra första projektet genomfördes 1943 när 48 nya bostäder i Tannefors färdigställdes. Då precis som nu diskuterades vem som skulle ha råd att bo i de nya lägenheterna. Från början hette bolaget Råbergahus men namnet ändrades 1948 till Stångåstaden. Under 50-talet startade sedan en enorm expansion. Områden som Majelden, Åbylund, Valla och Abisko växte fram. I slutet av decenniet ägde Stångåstaden ca 3 500 lägenheter. Därefter följde rekordåren mellan 1960 och 1975 där expansionen fortsatte. Linköping fick nya bostadsområden i form av Ryd, Berga, Skäggetorp och Johannelund. Under hela den här perioden bidrar staten till bostadsbyggandet genom mycket generösa subventioner. Även under 80-talet växer nya bostadsområden fram, exempelvis i Lambohov och Haninge. Bolaget hade i det här skedet växt till att bli ett av de större bostadsbolagen i landet.

1990-talet, en period av förändring och branschen ändrade fokus från husen till kunderna

90-talet innebar att förutsättningarna för offentligt ägda bostadsbolag som Stångåstaden förändrades i grunden. Fram till dess präglades allmännyttiga bolag av självkostnadsprincipen, stora subventioner från staten och en ganska teknisk inriktning på verksamheten. Kärnverksamhet var att ta hand om husen ur ett tekniskt perspektiv.

Med 90-talet kom en gigantisk fastighetskris som satte press på statens finanser. En stor skattereform genomfördes, en förändring som påverkade bostadsbolagen i stor utsträckning. De generösa subventionerna och skattereglerna, som var kostsamma för staten, avvecklades och kostnadsposter som tidigare varit skattebefriade belades med moms. Det ledde till stora hyreshöjningar samtidigt som marginalskatterna sänktes. Den nya miljön innebar en helt annan risk då finansieringen inte längre var garanterad från staten. Bolagen tvingades ställa om och bli mer affärsmässiga. Samtidigt förändrades synen på kunder. Branschen ändrade fokus från husen till kunderna. Här var Stångåstaden en föregångare i Sverige. Jag tror att den här omställningen har varit väldigt bra för allmännyttiga bostadsbolag.

Byggandet tar rejäl fart igen och de allmännyttiga bolagen ska drivas affärsmässigt

Efter 90-talskrisen hade vi ett decennium av återhämtning från bostadsbyggande. Många bolag hade också haft stora vakanser under flera år som en efterdyning på krisen. Bostadsbristen finns kvar och byggandet har tagit rejäl fart igen de senaste åren. De senaste tio åren har Stångåstaden byggt nästan lika mycket som under rekordåren.

De allmännyttiga bostadsbolagen har under de senaste decennierna fått en mycket starkare ekonomi. Detta medför att vi står starka och klarar av att stå emot förändringar i omvärlden på ett bättre sätt än tidigare. God ekonomi gör att vi kan investera, erbjuda bra service och utveckla verksamheten. Det känns oerhört viktigt idag då vi står mitt i en kostnadskris som slår hårt mot många verksamheter och branscher.

Vi har också fått ett nytt systemskifte sedan 2011 när den nya Allbolagen ifördes. Sverige var anmälda för att vi bröt mot EU:s regelverk och stod inför ett vägval att förändra systemet för hyresbostäder. Valet var att antingen gå mot social housing som resten av västvärlden har eller vidareutveckla den befintliga modellen. Valet blev att ha kvar de allmännyttiga bolagen men ställa krav på att de ska drivas affärsmässigt. Stångåstaden står starka idag tack vare många duktiga ledare och medarbetare som har arbetat med den omställning som skett sedan 90-talet och vi är övertygade om att kunderna tjänar på att vi är affärsmässiga och har ordning på ekonomin.

Nutiden – präglas av ett brett uppdrag och fokus på hållbarhet

I inledningen var jag inne på det förändrade uppdraget. Vi arbetar mycket bredare idag. Bostadsförsörjning och bostadsbyggande är fortfarande ett mycket viktigt åtagande men vi har också en uppgift att vara ett föredöme inom hållbarhet. Vi lägger stor kraft på att minska vårt klimatavtryck och på att arbeta med social hållbarhet genom olika insatser. Vi vill vara med och göra skillnad i samhället och bygga framtidsstaden Linköping.

Jag säger grattis till min fina arbetsplats och grattis till mig själv som haft förmånen att få jobba på Stångåstaden och i Linköping i nio år.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

 

Bilder